Obavijest vinogradarima! 21.03.2016.

Vinova loza se na položajima u blizini mora ( Korčula, Pelješac, Lastovo, vinogorje Komarna) nalazi u razvojnom stadiju bubrenja pupova ili vunastog pupa. Najavljene oborine omogućiti  će infekcije i razvoj uzročnika crne  pjegavosti ( Phomopsis viticola).   Za zaštitu od navedenog uzročnika u ovom razvojnom stadiju preporuča se  uporaba pripravaka na osnovi bakra.

Radi suzbijanja prezimljujućih oblika štitastih uši i crvenog pauka bakrenom pripravku je uputno dodati mineralno ulje ( Bijelo ulje ili Mineralno svjetlo ulje) ili koristiti gotovu tvorničku kombinaciju bakra i mineralnog ulja (Plavo ulje, Crveno ulje).

Radi smanjenja populacije lozinih grinja bakrenom pripravku je moguće dodati sumporni pripravak u povišenoj koncentraciji , ali se u tom slučaju ne smiju dodavati mineralna ulja.

Preventivnu zaštitu potrebno je napraviti prije najavljenih oborina pridržavajući se uputa na etiketi sredstva za zaštitu bilja.  Svako tretiranje evidentirati, a ambalažu zbrinuti na propisan način!

 Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti ili primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH. Podaci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 Ivana Tomac Talajić dipl.ing.agr.
E-mail:Ivana.Tomac.Talajic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis