Obavijest voćarima 18.03.2016.

Za početak sljedećeg tjedna meteorolozi najavljuju kišu. U nasadima kruške i jabuke do razvojnog stadija pojave "mišjih uši" savjetujemo obaviti preventivnu zaštitu protiv krastavosti ili fuzikladija (Venturia inaegualis ) jednim od fungicida na osnovi bakra.

bakrenog oksida (Nordox 75 WG),

bakrenog oksiklorida (Neoram WG, Cuprocaffaro 50 WP)

bakrenog hidroksida (Champion),

bakrenog hidroksida-Ca-klorid kompleks: Bordoška juha caffaro 20 WP, Bordoška juha 20 WP –Manica i dr.

Radi suzbijanja štitastih uši, jaja lisnih uši i crvenog pauka moguće je dodati mineralno ulje (npr. Mineralno svijetlo ulje, Bijelo ulje) ili koristiti gotovu kombinaciju npr. Modro ulje

U voćnjacima jabuke gdje je prijašnjim godinama zabilježen problem sa jabučnim cvjetojedom (Anthonomus pomorum) potrebno je pratiti pojavu ovog štetnika. Pregled se vrši pri temperaturama zraka višim od 10˚C. Kritičnim brojem smatra se 15 odraslih insekata na 100 pregledanih pupova. Ako se utvrdi broj štetnika veći od kritičnog broja moguće je izvršiti tretiranje pripravkom Decis 2,5 EC (nema dozvolu za primjenu u integriranoj proizvodnji jabuke).

U nasadima breskve i nektarine kao i na nekim ranijim sortama ostalog koštičavog voća dolazi do otvaranja cvjetnih pupova, marelice su u cvatnji. Osjetljive sorte koštičavog voća potrebno je tijekom cvatnje zaštiti od bolesti paleži cvijeta i rodnih grančica (Monilia laxa).

Na breskvi se može koristiti jedan od sljedećih pripravaka: Signum, Teldor, Chorus 50 WG (dozvoljen i na nektarinama.), na marelicama se može upotrijebiti npr: Chorus, Switch 62,5 WG, Teldor i dr.

Protiv kovrčavosti lista breskve i nektarine (Taphrina deformans) može se upotrijebiti pripravak Nativo koji je također djelotvoran protiv Monilije.

U mladim voćnim nasadima, osobito u nasadima u blizini šume i gdje su prijašnjih godina zabilježene štete od potkornjaka za smanjenje populacije ovih štetnika mogu se postavljati crvene ljepljive ploče i bočice s 50 % -tnim etilnim alkoholom.

Pripravke koristite isključivo prema uputama dobivenim uz sredstvo i u skladu sa Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS)!

Margita Budiselić Kutle, dipl. ing. agr.
e-mail: Margita.Budiselic.Kutle@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis