Obavijest ratarima! 18.03.2016.

Poljoprivredni proizvođači koji nisu izvršili zaštitu od korova u jesen, a sjetva je bila u srednjim i kasnijim rokovima, obavezno je provesti u nadolazećim danima. Do kraja busanja u oziminama se mogu primijeniti herbicidni pripravci Herbaflex, Lintur 70 WG, Pendigan 330, Stomp 330,  te se na taj način riješiti korove koji uslijed toplog vremena brzo niču i zakorovljuju usjev.

Ako je bila kasnija sjetva pšenice moguća je i kombinacija Filon  + Logran 20 EW u fazi do početka busanja.

U usjevima gdje su prisutni uskolisni korovi: slakoperka i drugi preporučujemo primijeniti  herbicid Axial 50EC. Ako ga primjenjujemo u kombinaciji sa Logranom 20WG primijeniti   do kraja busanja.Osim ovih herbicida  primijeniti se mogu,  protiv uskolisnih i širokolisnih korova: Granstar 75 DF,  Sekator OD do drugog koljenca, Hussar OD, Grodyl i Vega. Protiv širokolisnih korova upotrijebiti: Mustang, Deherban A Extra, Lancelot 450.

Naglašavamo da se u zaštitu od korova ne ide ako usjev pšenice pati od viška vode ili je neishranjen!

Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida! Korisnici sredstava za zaštitu bilja trebaju voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima.

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.
E-mail: Djurdjica.Ksenek@savjetodavna.hr

 

                                                                   

Pripremi za ispis