Obavijest proizvođačima uljane repice! 18.03.2016.

Obilaskom polja uljane repice još je krajem veljače zabilježena pojava proljetnih repičinih pipa (Ceutorhynchus napi, Ceutorhynchus pallydactylus), no zahlađenje s kišom koje je uslijedilo umanjilo je njihovu aktivnost. Tijekom narednih sunčanih dana ponovno očekujemo veću brojnost repičinih pipa, ali i pojavu repičinog sjajnika (Meligethes spp.).

Preporučamo poljoprivrednicima da tijekom toplih i sunčanih dana redovito obilaze i pregledavaju polja uljane repice kako bi pravovremeno donijeli odluku o tretiranju.

Kritičnim brojem se smatra

  • mala pipa: 1 pipa/40 biljaka ili 1 pipa/m2
  • velika pipa: 1 pipa/5 biljaka
  • odložena jaja na 10-20% biljaka
  •  

Kritičan broj repičinog sjajnika

  •  kad su cvjetni pupovi još prekriveni lišćem: 0,8-1 sjajnik po terminalnom cvatu,
  •  kad pupovi postanu vidljivi: 1-1,5 sjajnik

Za suzbijanje repičinih pipa (velike i male) u Hrvatskoj su dozvoljeni pripravci Karate Zeon, Proteus 110 OD, Pyrinex 48 EC, Mospilan 20 SG i Biscaya dok su pripravci Decis 2,5 EC, Sumialfa 5 FL, Nurelle D i Chromorel D registrirani za suzbijanje velike repičine pipe.

Za suzbijanje repičinog sjajnika registrirani su

organo-fosforni insekticidi: Pyrinex 250 ME

organofosforni i piretroid: Chromorel D, Nurelle D, Kalinorel D

piretroidi: Direkt, Fastac 10 EC, Decis 2,5 EC, Decide, Poleci, Sumialfa 5 FL, Karate Zeon, Karis, Lambda 5 EC, Vantex, Cythrin Max

neonikotinoidi: Biscaya, Proteus 110 OD

ostali insekticidi: Chess 50 WG

Istraživanjima provedenim 2014. godine na području Koprivničko-križevačke županije u sklopu VIP projekta "Rezistentnost repičina sjajnika na piretroide i moguća rješenja" potvrđena rezistentnost repičina sjajnika na piretroide pa za zaštitu preporučamo koristiti insekticide iz drugih kemijskih skupina.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom, primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida!

Mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
E-mail: Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis