Obavijest proizvođačima strnih žitarica 18.03.2016.

Ozimi usjevi se nalaze u različitim razvojnim fazama ovisno o roku sjetve, pregledom usjeva uočeno je da su usjevi na velikom broju parcele žuti, djelom zbog velike količine vlage, djelom jer nije bilo moguće izvršiti prihranu. Na većini parcele kreću rano proljetni korovi te je potrebno čim se stvore uvjeti da se može ući u polje osim prihrane usjeva izvršiti i zaštitu od korova. Najprisutniju su ranoproljetni korovi: mišjakinja (Stellaria media), mrtva kopriva (Lamium purpureum), poljska ljubičica (Viola), čestoslavica (Veronica sp.), divlji mak (Papaver rhoeas), slakoperka (Apera spica venti).

Suzbijanje preporučamo izvršiti tek nakon provedene prihrane odnosno kad usjevi budu u boljoj kondiciji.

Većina navedenih sredstava za zaštitu bilja preporučljivo je primijeniti od stadija  kad je razvijen prvi list do stadija kraj busanja.

Tretiranje je moguće izvršiti jednim od herbicidnih pripravaka: Filon 80 EC, Alister Grande, Tornado forte, Herbaflex, Legato plus,Logran WG, Protugan, Tolurex SC.

Ukoliko se primijeti veliki problem uskolisnih korova slakoperka (Apera spica-venti), divla zob (Avena spp.), mišji repak (Alopecurus myosuroides)dr. može se primijeniti herbicid Axial 50 EC.

Sekator OD, Hussar OD, Grodyl, Mustang, su herbicidi koje je moguće primijeniti kada su ozimine prošle fazu busanja negdje do drugog koljenca.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti sukladno uputama proizvođača, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na slijedećoj adresi: http://fis.mps.hr/tražilicaszb/

Marijana Milušić, dipl. ing. agr.
E-mail: Marijana.Milusic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis