Obavijest proizvođačima jezgričavog voća! 18.03.2016.

Oborine koje su  najavljene u idućem tjednu pogodovati će  razvoju  i infekciji uzročnikom  mrljavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) , kruške ( Venturia pyrina)i dunje( Venturia sp.)  . Nasadi navedenih voćnih vrsta u našoj županiji  nalaze u razvojnom stadiju početka cvatnje.  Za zaštitu od navedenih uzročnika preporučujemo uporabu jednog od pripravaka: Chorus 75 WG, Indar 5 EW (dozvola za jabuku i krušku ), Difcor  ili Nativo  75 WG.

Na sortama koje su osjetljive na uzročnika pepelnice (Podosphaera leucotericha) moguća je primjena sumpornih pripravaka ili  prednost dati pripravcima Indar EW, Difcor  ili Nativo 75 WG.

Sve kemijske mjere u voćnjaku provoditi u vrijeme kad pčele ne lete  i voditi računa da je cvjetni uzrast pokošen.

Zaštitu obaviti prije najavljenih oborina prema uputama na etiketi  sredstva za zaštitu bilja. Svako tretiranje evidentirati, a ambalažu zbrinuti na propisan način!

 Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti ili primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH. Podaci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 Ivana Tomac Talajić dipl.ing.agr.
E-mail:Ivana.Tomac.Talajic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis