Stručno predavanje – općina Gornji Mihaljevec

Teme:

  1. Općenito o privatnim šumama i radovi sječe u šumama šumoposjednika  (dozvole za sječu)
  2. Upisnik šumposjednika
  3. Mogućnosti ostvarivanja prava na subvencije u privatnim šumama  (poticaji)
  4. Mjere Ruralnog razvoja u šumarstvu
  5. Održavanje šumskih prometnica u privatnim šumama 

Mario Vlašić, dipl. ing. šum.
viši stručni savjetnik za šume šumoposjednika