Obavijest voćarima! 15.03.2016.

Voćarima nasada lijeske preporučujemo primjenu bakrenih pripravaka: Bordoška juha Caffaro 20 WP, ili Neoram WG protiv bakterioze ( Xanthomonas corily),  raka kore ( Nectria galigena). Protiv  prezimjele pepelnice (Phylactinia guttata) i lijeskove grinje ( Phytoptus evellanae) pripravak na bazi sumpora. U slučaju da se u nasadu primijete štitaste uši (Eulecanium persicae )koje izgledaju kao male bradavice crvenkasto-smeđe boje sa donje strane grana, tada uz bakreni pripravak  možete dodati  Bijelo  ili  Mineralno svijetlo  ulje ili  primijenite  gotovi pripravak: Modro ulje ili Crveno ulje.

Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida!

Korisnici sredstava za zaštitu bilja trebaju voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima.

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.
E-mail: Djurdjica.Ksenek@savjetodavna.hr

 

                                                                  

Pripremi za ispis