Obavijest voćarima! 08.03.2016.

Marelice koje su na višim položajima,  u fazi cvatnje su,  te  ih preporučujemo zaštiti od  uzročnika koji uzrokuje sušenje cvjetova, grančica i grana (Monilia laxa),  ulaskom patogena kroz njušku tučka.

Kišovito vrijeme pogoduje razvoju bolesti.Tretiranje izvršiti jednim  od pripravaka:Difcor , Chorus 50 WG, Signum, Indar 5 EW, Nativo 75 WG , Switch 62,5 WG,  Teldor SC 500.

Voćarima proizvođačima breskve, preporučujemo preventivnu zaštitu od kovrčavosti lista (Taphrina deformans) breskve na početku vegetacije.  U Hrvatskoj su dozvoljeni Chromodin S-65, Delan 700 WDG, Difcor, Nativo 75 WG i Ziram 76 WG.

Obavještavamo voćare intenzivnih nasada jabuka i krušaka da obave tretiranje protiv uzročnika bolesti bakterijskog paleža (Erwinia amylovora )i čađave krastavosti (Venturia inaequalis).

Jabuke i kruške  se nalaze u različitim fenofazama ovisno od položaja, a to su   fenofaze od B –bubrenje pupova do C-C3 – mišje uši na jabukama i kruške u fenofazi C-C3 –otvaranje pupa,   Primijenite jedan  od pripravaka na bazi bakra i to:

Nordox 75 WG, Champion, Champion Flow SC  Neoran WG , Kupropin, Bordoška juha Caffaro 20 WP, Bordoška juha 20 WP Manica,  Cuprablau Z.

Zimsko ili tzv “Plavo prskanje” obaviti po mirnom vremenu i sa svih strana oprskati kako krošnje tako i debla voćaka i utrošiti što više škropiva.

Može se primijeniti  i kombinirani   gotovi pripravk: Modro ulje  ili Crveno ulje.

U jagodama preporučujemo  očistiti nasad od suhog, starog lista i primjenu organskog  pripravaka protiv crvene pjegavosti lista (Marssonina  fragariae) i uzročnika sive pjegavosti lista (Mycosphaerelia fragariae) gljive koja prezimljava na zelenim listovima i u plodnim tijelima na suhom lišću. Uzročnik dovodi do smanjenja asimilacijske površine što oslabi biljke jagode. Protiv trulež korjenova vrata (Phytophthora fragariae).

Upotrijebiti fungicid:  Dithane  DG Neotec.

Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida!

Korisnici sredstava za zaštitu bilja trebaju voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima.

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.
E-mail: Djurdjica.Ksenek@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis