Obavijest voćarima 02.03.2016.

Na većini lokaliteta breskve i nektarine su u razvojnom stadiju bubrenja pupova, a kod ranijih sorata dolazi do otvaranja pupova. Proteklih sedam dana prevladavalo je kišovito vrijeme, ovisno o lokalitetu, u tom razdoblju zabilježeno je 28 do 35 mm oborina.

Meteorolozi mogućnost oborina najavljuju nakon 3. ožujka. Obavještavamo voćare da prije najavljenih oborina izvrše preventivno tretiranje protiv kovrčavosti lista (Taphrina deformans)

Uzročnik bolesti prezimljava na stablima breskve i nektarine – na površini kore i u ljuskama pupova. Kad voćka prolistava, kiša koja se cijedi niz grane prenosi uzročnika na mlade listiće koji rastu iz pupova. Ukoliko je od prethodnog tretiranja prošlo više od sedam dana, preporučujemo ponoviti tretiranje, vodeći računa o razvojnom stadiju pupa.

U nasadima gdje nije došlo do otvaranja zimskih pupova, za suzbijanje kovrčavosti lista moguća je primjena pripravaka na osnovi bakra. Na sortama i lokalitetima gdje je došlo do otvaranja pupova breskve preporučujemo primjenu organskih fungicida: Delan 700 WDG, Chromodin S-65, Nativo 75 WG, Difcor ili Ziram 76 WG.

Pripravak Nativo 75 WG ima dopuštenje za primjenu na nektarini.

Nakon otvaranje zimskih pupova na koštićavom voću ne preporučujemo primjenu bakrenih pripravaka zbog moguće fitotoksičnosti.

Tretiranje je potrebno provesti za mirna vremena, a pri aplikaciji utrošiti što više škropiva

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

                                   Suzana Slovic, dipl.ing.
E-mail: Suzana.Slovic@savjetodavna.hr

.

                                     

Pripremi za ispis