Obavijest maslinarima! 26.02.2016.

Obilaskom maslinika na širem dubrovačkom području, na manjem broju lokaliteta utvrđen je osrednji intenzitet zaraze paunovog oka  (Spilocaea oleagina) dok je na većem, intenzitet zaraze bio nešto niži ili je u potpunosti izostao. Rezultat je to znatno manjih količina oborina u jesensko-zimskom periodu u odnosu na prethodne dvije godine što se manifestiralo znatno manjim stupnjem infekcije. Istina, posljedica zadnje velike ciklone praćene jačim oborinama i visokim postotkom vlaženja lista bit će uočljive tek za dogledno vrijeme.

Međutim, trenutni nestabilni vremenski uvjeti s čestim pljuskovima i nešto većim temperaturama pogodni su za razvoj bolesti a k tome idu u prilog i vremenske prognoze za naredni period. Prema dostupnim prognoznim kartama, u skorašnje vrijeme, nema ozbiljnije stabilizacije vremena što bi, vezano uz ovu bolest, moglo zakomplicirati stanje u maslinicima.

Stoga preporučujemo izvršiti zaštitu maslina protiv paunovog oka s jednim od slijedećih pripravaka: Cuprablau-Z, Nordox 75 WG, Neoram WG, Difcor, Nativo 75 WG, Stroby WG. Potrebno je skrenuti pozornost na moguću pojavu tzv. bakrenog šoka koji se manifestira masovnim opadanjem zaraženog ali na očigled, i ne zaraženog lišća masline. U oba slučaja radi se o listovima gdje je već nastupila infekcija samo što na listovima na kojima simptomi nisu vidljivi još nije prošao proces inkubacije. Posljedice su iste, nakon tretiranja bakrenim pripravkom, inficirani list će otpasti.

S druge strane, nakon obavljene rezidbe maslina treba istaknuti pozitivnu ulogu bakra u smislu dezinfekcije i kvalitetnijeg zacjeljivanja nastalih rezova (rana) te bi u tom slučaju bakreni pripravci imali prednost.
Pripravke je potrebno primijeniti prema preporuci proizvođača.

Podatci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja u Republici Hrvatskoj vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Podsjetnik na obvezno vođenje evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu bilja i zbrinjavanje potrošene ambalaže na propisani način.

Antun Kotlar,dipl.ing.agr.
Antun.Kotlar@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis