Stručno predavanje – općina Sveti Juraj na Bregu

Teme:

  1. Održavanje šumske infrastrukture u privatnim šumama iz sredstava OKFŠ-a
  2. Radovi sječa u šumama šumoposjednika
  3. Upisnik šumoposjednika
  4. Ostvarivanje prava na sredstva OKFŠ-a za financiranje radova u šumama šumoposjednika
  5. Mjere Ruralnog razvoja u šumarstvu 

Mario Vlašić, dipl. ing. šum.
viši stručni savjetnik za šume šumoposjednika

Pripremi za ispis