Obavijest ratarima! 03.11.2015.

Ozime žitarice u jesen zakorovljuju ozimi koroviširokolisni (bročika, kamilica, mišjakinja, čestoslavica, crvena mrtva kopriva, divlji mak,…) i travni (mišji repak, slakoperka, vlasnjača, divlja zob,…). Oni prezimljuju zajedno sa usjevom te su mu u proljeće konkurencija  za prostor, svjetlo, hranu, vod

Herbicidi koji se primjenjuju u fazi nakon sjetve, a prije nicanja svoju djelotvornost u tlu zadržavaju sve do proljeće. Budući da se primjenjuju na golo tlo, dok još ne znamo koji korovi će biti prisutni, potrebno je primijeniti sredstva širokog spektra djelovanja, koja djeluju na navedene i širokolisne i travne korove. To su npr.: Legato plus, Tolurex 50 SC, Herbaflex i Alister Grande te kombinacija sredstava Logran 20 WG + Filon 80 EC.

Navedena sredstva mogu se primijeniti i nakon nicanja usjeva, u fazi 2-3 razvijena lista

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

Mirta Križanić Božurić, dipl.ing.agr.
E-mail: Mirta.Krizanic.Bozuric@savjetodavna.hr

 

 

Pripremi za ispis