Obavijest poljoprivrednicima – uskladištene žitarice 28.10.2015.

Štetni insekti i grinje predstavljaju konstantnu prijetnju tijekom čuvanja proizvoda u skladišnim i silo objektima. Otkrivanje njihovih populacija u masi proizvoda nije uvijek ni jednostavan zadatak, jer se najčešće radi o vrlo sitnim organizmima čije prisustvo uočimo tek ako se masovno razmnože, a štete na uskladištenim proizvodima su već učinjene.

Stoga je nužno znati na vrijeme prepoznati pojavu skladišnih štetnika kako bi se zaustavio njihov razvoj i smanjile moguće štete na uskladištenim proizvodima.

 Zrnatu robu u skladištima (pšenica, ječam, zob, kukuruz i dr.) napadaju razne vrste štetnika koji rade nepovratne izravne štete izgrizajući i oštećujući cijelo zrno žitarica, ali i neizravne štete na način što svojim uginulim tijelima, izmetom i raznim toksičnim tvarima zagađuju žitarice i stvaraju neugodan miris.

Za pravovremeno i uspješno suzbijanje štetnika važno je pravilno uzorkovanje uskladištenih proizvoda, čime se utvrđuje kretanje štetnika, razvojni oblici i njihova brojnost. Preporučeno je pregledavati (jedan put mjesečno) uzorke u manjoj količini (250-500 g). Procjena broja štetnika se određuje brojem odraslih/kg zrnatih proizvoda, odnosno brojem moljaca/m2 zidnih ili podnih površina.

Zaštita uskladištenih poljoprivrednih proizvoda ima dva skupa mjera. Prve su preventivne, a druge kurativne. Preventivne mjere zaštite uključuju one kod kojih je onemogućen ili barem otežan prodor štetnika (postavljanje mreže na prozorima i otvorima). Zidovi objekta moraju biti glatki i bez pukotina, da bi se što manje prašine i štetnika zadržavalo na njima te se trebaju redovito čistiti.

Primjena insekticida na zrno dozvoljena je samo posebnim uređajem za tretiranje žita na pokretnoj traci

Od insekticida za tretiranje žita mogu se koristiti:

ACTELLIC 50 EC– kontaktni insekticid za preventivno i kurativno suzbijanje skladišnih štetnika kod pšenice i kukuruza, u količini od 8 ml sredstva na jednu tonu žitarica, uz dodatak 0,5-1 l vode na tonu. Sredstvo se ne smije koristiti na brašnastim proizvodima i zrnju uljarica. U skladištu se smije primijeniti samo jedanput godišnje samo pomoću automatizirane opreme. Nije dovoljno učinkovit na žitnog kukuljičara (Rhizopertha dominica). Karenca nije potrebna za uskladištene žitarice.

K-OBIOL EC 25– Preventivni insekticid za izravnu primjenu na zrnju žitarica prije ulaska u silo-odjeljke ili velika podna skladišta, isključivo pomoću rasprskivača koji osiguravaju uzak raspon veličina sitnih kapljica.

Primjenjuje se u 10 l vode na 100 t zrna žita, čime je osigurana zaštita zrna tijekom 6 mjeseci (za Tribolium confusum 2-3 mjeseca), uz početnu koncentraciju od 0,25 mg/kg (ppm) deltametrina. 2 l sredstva se primjenjuje u 10 l vode na 100 t zrna žita, čime je osigurana zaštita zrna tijekom 12 mjeseci, uz početnu koncentraciju od 0,5 mg/kg (ppm) deltametrina.  Maksimalno je dopušteno dva tretiranja u sezoni!

KOFUMIN 308 EC- kontaktni insekticid za suzbijanje žižaka (Sitophilus spp.), žitnog kukuljičara (Rhyzopertha dominica), brašnara (Tribolium spp.), surinamskog brašnara (Oryzaephilus surinamensis) i dr. nakon žetve, a pri unošenju u skladište u količini 10 – 20 ml sredstva u 480 ml vode/tonu žitarica (1-2 l sredstva u 48 litara vode za tretiranje 100 tona žitarica). 

Količina sredstva osigurava zaštitu dulje od jedne godine, dok niža količina sredstva osigurava zaštitu do 6 mjeseci. Ne preporučuje se tretiranje kada su kukci već nazočni u zrnu. Maksimalno je dopušteno jedno tretiranje u sezoni!

Za primjenu u praznim skladištima može se koristiti:

KOFUMIN 308 EC –upotrebljava se kod pšenice, ječma, zobi, pšenoraži, raži i pira u količini 60 ml sredstva u 5 l vode/100 m2, raspršivanjem/prskanjem ravnomjerno po cijeloj površini (zidovi, podovi, stropovi, vrata, grede). Radna zabrana (karenca) iznosi 48 sati. Primjenjuje se za suzbijanje žižaka (Sitophilus spp.), žitnog kukuljičara (Rhyzopertha dominica), brašnara (Tribolium spp.) i surinamskog brašnara (Oryzaephilus surinamensis) i dr. Maksimalno je dopušteno jedno tretiranje u sezoni!

ACTELLIC DIMNI GENERATOR- koristi se za suzbijanje štetnika uskladištenih žitarica (pšenice, ječma, zobi, pšenoraži, prosa, sirka, heljde, raži, kukuruza, riže), kukaca (kestenjastog brašnara (Tribolium castaneum), surinamskog brašnara (Oryzaephilus surinamensis), žitnog žiška (Sitophilus granarius), brašnenog moljca (Ephestia kuehniella) i dr.).  Upotrijebiti  jedan dimni generator na 570 m3.

Primijeniti u kasno proljeće ili rano ljeto, ako je velika populacija štetnika ponoviti primjenu nakon 6 tjedana ili pred žetvu, dva puta u istom praznom skladištu!

Napore i sredstva trebalo bi ulagati u preventivu pojave štetnika više nego na kurativne mjere suzbijanja. Važan čimbenik je i povećanje transporta poljoprivrednih proizvoda koji omogućuje prenošenje štetnika. Štetnici uneseni u novu okolinu brzo se prilagode, jer su uvjeti za život u skladištima slični svugdje.

Obavezno je prije pripreme i primjene sredstava za zaštitu bilja pročitati priložene upute i upozorenja za uporabu, te ih se pridržavati!

Korisnici su također obavezni voditi evidenciju  o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku.

Nakon upotrebe korisnici su dužni zbrinuti otpadnu ambalažu sredstva za zaštitu bilja na propisan način do organiziranog odvoza putem akcije ”Prateći list”.

Podaci o registriranim SZB u Republici Hrvatskoj vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Marijana Lemić, mag.ing.fitomedicine
e-mail: Marijana.Lemic@savjetodavna.hr

 

 

Pripremi za ispis