Obavijest maslinarima 28.10.2015.

Nakon završene berbe, za lijepa i mirna vremena a prije kiše,  preporučamo obaviti tretiranje protiv paunovog oka (Spilocaea oleagina).

Tretiranje nakon berbe nikako ne bi trebalo izostaviti u nasadima u kojima je prisutna bakterijska bolest rak masline (Pseudomonas savastanoi).

Za tretiranje u jesenjim terminima protiv obje bolesti preporučamo pripravak na osnovi na osnovi bakarnog oksiklorida (trgovačkog naziva NEORAM WG)

Popis registriranih pripravaka za suzbijanje paunovog oka u obavijesti od 1.10.2015.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti ili primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.

Sredstava za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s rješenjem ili dozvolom poštujući upute, ograničenja, obavijesti i upozorenja navedenim na etiketi i uputstvu za uporabu. Korisnici SZB  su dužni voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine. Evidencija korištenja SZB može se voditi u elektroničkom ili pisanom obliku a treba sadržavati najmanje slijedeće podatke: trgovački naziv SZB, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količinu primijenjenog sredstva (doza, koncentracija), veličinu tretirane površine i kulturu. Ambalažu SZB potrebno je  zbrinuti na propisan način.

datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količinu primijenjenog sredstva (doza, koncentracija), veličinu tretirane površine i kulturu. Ambalažu SZB potrebno je  zbrinuti na propisan način.

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.
E-mail: Karmen.Karlic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis