Berba grožđa u nasadu klonske selekcije

Osim predstavnika medija, berbi su prisustvovali predstavnici Agronomskog fakulteta, Međimurske županije, Savjetodavne službe i Udruge vinogradara i vinara „Hortus Croatiae“.

Nasad od 1.314 trsova, s 32 klonska kandidata navedene sorte, posađen je 2012., u sklopu Projekta klonske selekcije, kojeg od 2010. vodi Agronomski fakultet, u suradnji s Udrugom vinogradara i vinara “Hortus Croatiae“ i Savjetodavnom službom Međimurske županije, uz financiranje Međimurske županije.

Nasad Pušipela u berbi

Cilj projekta je izdvojiti najkvalitetnije zdrave genotipove kultivara Moslavac (Pušipel), osigurati repromaterijal za proizvodnju certificiranog sadnog materijala, a u daljnjem postupku individualne klonske selekcije izdvajanje jednog ili više klonova te podizanje njihovih matičnih nasada.

Nakon što su djelatnici Agronomskog fakulteta ubrali grožđe, potrebno za istraživanja u projektu, obavljena je berba preostalog grožđa, od kojeg će se proizvesti vino Županijske robne marke “Pušipel“.  Grožđe je sadržavalo 97 °Oe šećera i 8 g/l ukupnih kiselina.

Ubrano grožđe

Vlasnik vinograda V. Horvat prilikom berbe grožđa

Marijan Čižmešija, dipl. ing. agr.,
viši stručni savjetnik

Pripremi za ispis