Važna obavijest proizvođačima pšenice! 06.10.2015.

Povodom brojnih upita farmera o mogućnosti sjetve vlastitog sjemena pšenice obavještavamo sve proizvođače strnih žitarica da su dužni pridržavati se mjera koje propisuje Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i iskorjenjivanje smrdljive snijeti – Tilletia spp. (NN 80/13).

Za sjetvu biljaka domaćina (pšenica, raž, ječam, pšenoraž, trave) štetnog organizma obvezna je uporaba certificiranog sjemena, a posjednik bilja obvezan je najmanje godinu dana čuvati deklaracije s ambalaže svakog originalnog pakiranja sjemena.

Iznimno, dopuštena je sjetva vlastitog sjemena biljaka domaćina štetnog organizma, uz uvjet da je u laboratoriju ovlaštenom za ispitivanje sjemena proveden test na prisutnost spora Tilletia spp. u dostavljenom uzorku i da je rezultat testa negativan. Potvrdu o obavljenom laboratorijskom testiranju na prisutnost spora Tilletia spp. posjednik bilja ima obvezu čuvati najmanje godinu dana od dana njena izdavanja.

Laboratorijsko testiranje na prisutnost spora smrdljive snijeti obaveza je ekoloških proizvođača!

Sjetvom necertificiranog i nedorađenog sjemenom dolazi do značajnog smanjenja prinosa po jedinici površine i smanjenja kvalitete uroda, a na sjetvenim površinama pogoduje se razvoju i širenju zaraznih bolesti i korova. Na to nas upozoravaju i ovlašteni laboratoriji za ispitivanje sjemena jer se u dostavljenim uzorcima pšenice često nalazi i velika količina sjemena korova.

Sjetva kvalitetnog i deklariranog sjemena garancija je uspješne proizvodnje.

Mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
E-mail: Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis