Obavijest proizvođačima uljane repice ! 05.10.2015.

Ovisno o rokovima sjetve uljane repice na području Bjelovarsko – bilogorske županije usjevi se nalaze  u fenofazi od dva listića pa do preko šest listova. Pregledom repica  proteklih nekoliko dana za toplijeg vremena primijećen je let  repičine ose listarice (Athalia colibri).Krajem tjedna bilo je toplo pa bi trebalo obilaziti usjeve radi kontrole pojave pagusjenica ovog štetnika. Kod pregleda potrebno je dobro pregledati  naličje lista gdje se mogu naći ličinke najranijih stadija razvoja , koje su vrlo male i zelenkaste boje pa se  teže  uočavaju . Pagusjenica starijih razvojnih stadija, crne  su boje  i lakše se mogu primijetiti.

Prag odluke za suzbijanje ovog štetnika je 50 pagusjenica /m² ili 0,5 pagusjenica po biljci.

U tablici 1. Navedeni su insekticidi koji imaju dozvolu za suzbijanje repičine ose listarice  .

Tablica 1

Aktivna tvar

Naziv preparata

Karen/broj tretiranja

Doza

Alfa-cipermetrin

DIREKT

42

2x

 

0,1   l/ha

Lambda-

cihalotrin

KARIS

42

2x

 

 

0,1-0,12l/ha

Esfenvalerat

SUMIALFA 5 FL

42

1x

 

 

0,1-0,15 l/ha

Lambda-cihalotrin

KARATE ZEON*

28

2x

 

0,15l/ha

*Insekticid registriran za suzbijanje insekata koji grizu.                                                                                                          

U tablici 2. navedeni su fungicidi koji primjenom u jesen mogu služiti za  suzbijanje nekih  bolesti uljane repice , a neki od njih djeluju  kao regulatori rasta biljaka čime se smanjuju štete od mrazeva.

Tablica 2.

Aktivna tvar

Naziv preparata

Bolesti

Faza primjene

Metkonazol

CARAMBA

za regulaciju rasta uljane repice

fazi 4-6 listova(BBCH 14-16)

Tebukonazol

FOLIAR 250

koncentrična pjegavost

siva plijesan

bijela trulež

 

Prvo tretiranje u fazi 6 listova

Tebukonazol

FOLICUR EW 250

koncentrična pjegavost

siva plijesan

bijela trulež

Prvo tretiranje u fazi 6 listova

Protiokonazol

Tebukonazol

PROSARO 250 EC

suha trulež

svijetla pjegavost

u jesen odmah nakon prve pojave znakova bolesti

Tiofanat-metil

TOPSIN M 500 SC

koncentrična pjegavost

siva plijesan

suha trulež

bijela trulež

u fazi 4-6 razvijenih listova (BBCH 14-16),

Tebukonazol

TEBUSHA 25% EW

suha trulež

za suzbijanje suhe truleži preporučuje se primjena u jesen, do faze 5 do 7 listova

Tebukonazol

TEBKIN 250 EW

suha trulež

za suzbijanje suhe truleži preporučuje se primjena u jesen, do faze 5 do 7 listova

Tebukonazol

TEBU SUPER 250 EW

suha trulež

za suzbijanje suhe truleži preporučuje se primjena u jesen, do faze 5 do 7 listova

Tebukonazol

TEBUCOL

suha trulež

za suzbijanje suhe truleži preporučuje se primjena u jesen, do faze 5 do 7 listova

Difenkonazol

Difenkonazol

MAGNELLO

crne lisne pjegavosti

bijela trulež

suha trulež

djeluje i kao regulator rasta biljaka

u fazi 4-6 razvijenih listova (BBCH 14-16)

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis