23. jesenski međunarodni bjelovarski sajam

Radi se o međunarodnom sajmu poljoprivrednog, gospodarskog i obrtničkog karaktera.

LOREKO – sajam lova, ribolova, ekologije i ruralnog turizma održava se u istom terminu kao i Jesenski sajam, a koji će svojim sadržajima i ponudom upotpuniti i dodatno podići kvalitativnu razinu tradicionalnog Jesenskog sajma.

Sajam ima višestruku korist: organizirani su okrugli stolovi, predavanja i prezentacije iz oblasti poljoprivrede i gospodarstva.

Djelatnici Savjetodavne službe Podružnice BBŽ ove godine imaju svoj štand i smješteni su u Paviljonu 7.

U prilogu: PROGRAM SAJMA

Josip Komljenović, dipl. ing. agr.
viši stručni savjetnik