Obavijest poljoprivrednicima 07.09.2015.

Obavještavaju se poljoprivredna gospodarstva, koja trebaju imati ovjeren Prateći list kao dokaz da su otpad nastao nakon upotrebe sredstava za  zaštitu bilja zbrinuli na zakonom propisan način da će se sakupljanje prazne ambalaže za područje Šibensko-kninske županije vršiti :

15. rujna – utorak na sljedećim lokacijama:

Primošten Burnji, PZ Primošten Burnji, (skladište) Draga bb       10:00 – 11:30

 

Drniš, Dalmacija vino d.d. u stečaju,

gospodarsko dvorište u vinogradima – lokacijaCecela                     13:00 – 15:00

Bitno je napomenuti da se sakuplja isključivo prazna ambalaža ovih tvrtki koji financiraju projekt CROCPA EKO MODEL i omogućavaju poljoprivrednicima besplatan povrat njihove ambalaže: Agroteks, AgroChem-Maks, BASF Croatia, Bayer Crop Science, Belchim Crop Protection, Chromos Agro, Dow AgroSciences, Florel, Genera, Orchem, Pinus Agro, Syngenta Agro, Stockton.

Donosioci otpada dužni su sami ispuniti Prateći list i Deklaraciju o fizikalnim i kemijskim svojstvima otpada. Otpad proizvođača koji donese otpad bez Pratećeg lista i Deklaracije neće biti prihvaćen. Obrasci Pratećeg lista za opasni otpad (Obrazac PL-Oo) i Deklaracije o fizikalnim i kemijskim svojstvima otpada (Obrazac DFKSO) mogu se kupiti u knjižarama Narodnih novina.

 

Praznu ambalažu preuzimat će tvrtka C.I.A.K.d.o.o.  i pritom posjedniku otpada ovjeriti Prateći list. Prateći list je dokaz da je prazna ambalaža sredstava za zaštitu bilja pravilno zbrinuta. Ovjereni prateći list čuvati 3 godine, odnosno pokazati inspektoru prilikom inspekcijskog nadzora.

Kod predavanja ambalaže sa  sobom obavezno ponijeti osobne dokumente i „zelenu karticu“ ili Rješenje na kojem je broj poljoprivrednog gospodarstva (MIBPG), matični broj obrta, tvrtke.

                                                                       Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.
e-mail: Gordana.Kozaric-Silov@savjetodavna.hr