7. Garešnički sajam

Za organizaciju sajma zaslužne su udruge PU Cvijet-a i UNCA-e. U suradnji sa Gradom Garešnicom, Krugovalom Garešnica, TZ Sjeverna Moslavina te ostalim udrugama, sajam će se održati u sklopu gradske manifestacije Gariglazbijade.

Garešnički sajam predstavlja mjesto za prezentaciju i prodaju domaćih poljoprivrednih proizvoda, ali i za predstavljanje malih i srednjih poduzetnika i to samo ako se radi o vlastitim proizvodima. Planirani broj izlagača je 50, a rok za prijavu je 31. 8. 2015. putem web stranica PU Cvijet.

Sajam će se održati 4. rujna (petak) od 17:00 – 24:00 i 5. rujna (subota) od 10:00 – 24:00 sati, na Trg hrvatskih branitelja i Ulica V. Nazora u Garešnici.

Savjetodavna služba u sklopu ove manifestacije sudjelovat će sa postojećim stručnim materijalima.

Jadranka Berić, dipl. ing. agr.
viša stručna savjetnica