Obavijest vinogradarima! 24.08.2015.

Tijekom prošlog tjedna na području županije pale se veće količine oborina nakon čega će doći do intenzivnijeg punjenja bobica te posebno na položajima koji su patili od nedostatka vlage u tlu i do pucanja pokožice.

Preporuča se provesti zaštitu protiv uzročnika sive plijesni (Botrytis cinerea),  u vinogradima koji su zbog položaja podložni napadu ove bolesti, tamo gdje su vidljiva oštećenja od pepelnice, grozdovih moljaca, ožegotina od sunca, na položajima koji su patili od nedostatka vlage u tlu.

Pripravci se primjenjuju u zonu grožđa a kod izbora treba voditi računa o karenci i planiranom terminu berbe. Pripravci koji na vinskim sortama imaju karencu 21 dan : Switch 62,5 WG, Teldor SC 500, Chorus 75 WG, Luna Privilage, ili pripravci sa karencom od 28 dana : Cantus , Pyrus 400 SC.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

NAPOMENA!

Nakon tretiranja potrebno je ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja.

Praznu ambalažu koja ostaje nakon upotrebe sredstava za zaštitu bilja poropisno zbrinuti.

Skupljanje ambalažnog otpada SZB provest će se 15.09. 2015. u Primoštenu Burnom (kod zadruge) od 10:00 -11:30 i u Drnišu lokalitet Cecela 13:00-15:00.

Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.
e-mail: Gordana.Kozaric-Silov@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis