Obavijest maslinarima! 21.08.2015.

Sredinom mjeseca kolovoza na području cijele županije pale su značajne količine oborina pa je tako na centralnom dijelu (šire Stonsko područje) zabilježeno preko 120 mm/m2 kiše. Na ostalom dijelu nešto manje ali svugdje preko 50 mm/m2, što bi moglo rezultirati nešto intenzivnijim letom maslinove muhe (Bactrocera oleae) i na kraju, većim štetama od toga štetnika.

Na temelju posljednjih očitanja odnosno zabilježenog ulova i pregleda plodova, može se reći da trenutno maslinova muha ne predstavlja veliku opasnost što dugoročnije ne mora biti tako. Maslinare i dalje pozivamo na oprez te preporučamo uporabu Eco-trapova i zatrovanih mamaca (Succes bait, buminal s insekticidom) sukladno prvoj obavijesti s početka srpnja mjeseca.

Tijekom narednog perioda nužna je zaštita protiv paunovog oka  (Spilocaea oleagina) naročito na lokalitetima podložnijim napadu kao što su nizinska područja, udoline, prodolja i maslinici okruženi visokom šumom. Od pripravaka dozvoljenih za  suzbijanje paunovog oka preporučamo one s kraćom karencom (Neoram WG ili Stroby WG ili Difcor).  

Podatci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja u Republici Hrvatskoj vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Podsjetnik na obvezno vođenje evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu bilja i zbrinjavanje potrošene ambalaže na propisani način.

Antun Kotlar,dipl.ing.agr.
Antun.Kotlar@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis