Uputa vlasnicima plantažnih nasada jabuka o završnim mjerama zaštite kasnih sorata jabuka 28.07.2015.

Od posljednje preporučene zaštite nasada jabuka i krušaka proteklo je 14 dana, tijekom kojih smo od 15.-25. srpnja o.g. zabilježili vrlo vruće i sparno vremensko razdoblje, a posljednja tri dana bilježimo učestale oborine! Naime, na svim je mjernim lokalitetima najviša dnevna temperatura zraka u danima 15.-25. srpnja o.g. bila u rasponu od +31,9° do +37,3°C (npr. lokalitet Orehovica), a u posljednjih je 50-tak sati na većini lokaliteta palo od 30,4 mm (npr. lokalitet Novakovec) do 45,7 mm (npr. lokalitet Trnovčak) (vidi Tablicu 1.). Manje su količine oborina moguće i tijekom narednih dana, a noći će biti nešto "svježije" s vrijednostima koje će padati na +12°C.

Tablica 1. Količina oborina na nekim mjernim lokalitetima u Međimurju tijekom mjeseca srpnja o.g.:

Lokalitet

Oborina 25./26. srpanj 2015.

Oborina 27. srpanj 2015.

Oborina ukupno srpanj 2015.*

Trnovčak

9,4 mm

36,3 mm

78,4 mm

Belica

19,2 mm

24,0 mm

64,8 mm

Novakovec

10,2 mm

20,2 mm

55,8 mm**

Orehovica

13,0 mm

19,2 mm

50,4 mm

Donji Pustakovec

22,0 mm

19,2 mm

45,8 mm

*oborine do 28. srpnja 2015 u 6.00 sati; **oborine + navodnjavanje kišenjem u nasadu jabuka

 

Temperature bi početkom kolovoza o.g. (odnosno narednog vikenda) ponovno mogla biti veća od +30°C!

Povremeni ljetni grmljavinski pljuskovi, vrućina i sparina još uvijek će pogodovati u narednih 40-tak dana sekundarnom razvoju najvažnijih bolesti jabuka, naročito ako u nasadima postoje simptomi  krastavosti (Venturia) i pepelnice (Podosphaera). Od početka mjeseca srpnja traje berba ljetnih sorata jabuka i krušaka, uglavnom u manjim voćnjacima uz okućnice i/ili vikendice, te se iste više ne preporučuju kemijski tretirati.

Vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka, naročito kod kasnih sorata namijenjenim skladištenju u spremištima i/ili hladnjačama, preporučujemo redovito pregledavati zdravstveno stanje voćaka, te u ljetnom razdoblju provoditi preventivne mjere zaštite s razmacima tretiranja prilagođenim zabilježenim oborinama, najvećem broju dopuštenih primjena za svako pojedino sredstvo tijekom jedne sezone i propisanim karencama sredstava za zaštitu bilja. Već smo u protekloj preporuci naglasili da u plantažnim nasadima jabuka o karenci sredstava za zaštitu bilja naročito treba voditi računa na sortama jabuka Sunrise, Jerseymac, Summarred, Gala i Estar, čiji početak berbe moguće očekujemo već krajem mjeseca srpnja i tijekom mjeseca kolovoza o.g. (završne zaštite na navedenim sortama treba obaviti značajno ranije nego na jesenskim sortama čiji se urod planira čuvati u ULO-hladnjačama)!

 U ljetnim zaštitama birati sredstva koja na kasnim sortama jabuka (npr. Idared, Jonagold, Jonagored, Zlatni i Crveni delišes, Braeburn, Fuji i dr.) namijenjenim za skladištenje u hladnjačama preventivno suzbijaju smeđu trulež (Monilinia) i gorku trulež plodova jabuke (Colletotrichum syn. Gleosporium).

Izbor pripravaka za ljetne i završne zaštite nasada jabuka i krušaka od uzročnika biljnih bolesti objavljen je u preporuci od 13. srpnja o.g.!

Prednost u narednoj zaštiti dajemo kombiniranim pripravcima: Nativo DF u količini 0,3 kg/ha (K=14 dana) ili Luna Experience SC u količini 0,5 lit./ha (K=14 dana). Moguće mu je dodati manju dozu neke djelatne tvari iz skupine ftalimidi, npr. folpet u pripravku Folpan 80 WDG (K=21 dan). Od 2015. dopuštenje za suzbijanje truleži plodova jabuka  uzrokovane patogenim vrstama Neofabrea spp. (problem u nekim nasadima na sorti Zlatni delišes, a moguće su štete i na sortama Jonagold, Cripps Pink i sl.) ima pripravak Topsin 500 SC (K=14 dana).

 

Let leptira jabučnog savijača (Cydia pomonella), uzročnika crvljivosti plodova jabuke i kruške, ponovno je u kritičnom broju zabilježen od početka druge polovice mjeseca srpnja na praćenim lokalitetima u središnjem i zapadnom dijelu Županije. U istom je razdoblju zabilježen i značajan let breskvina savijača (Cydia molesta), koji također napada i plodova jabuke. Bilježimo i manju populaciju leptira savijača kožice plodova (Pandemis, Archips), a nakon 16. srpnja o.g. su letom "aktivni" i leptiri druge generacije kukuruznog moljca (Ostrinia nubilalis).

Druga generacija leptira moljca kružnih mina (Leucoptera malifoliella) je u danima nakon 14. srpnja o.g. značajno manja od kritičnih brojeva!

Stoga je potrebna redovita zaštita plodova jabuke i kruške u narednom razdoblju protiv najvažnijih tehnoloških nametnika. Trenutno prednost dajemo pripravcima Runner SC u količini  0,4-0,5 lit./ha (3x, K = 14 dana) ili Coragen SC u količini 0,15-0,2 lit./ha (2x, K = 14 dana) ili Affirm WG u količini 2,5-3 kg/ha (2x, K=7 dana)!

Osjetljive sorte jabuka na napad crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi) (Gala, Elstar, Braeburn, Fuji, Zlatni delišes) još uvijek redovito kontrolirati na populaciju ovog nametnika. Lokalno se pojavljuje i hrđasta grinja jabuke (Aculus schlechtendalii), a tijekom kolovoza je moguća pojava i običnog crvenog pauka ili koprivine grinje (Tetranychus urticae) (npr. sorta Braeburn). Na sve tri grinje dobro djelovanje u uvjetima povišene vlažnosti zraka pokazuje Envidor SC u količini 0,6 lit./ha (K=14 dana).

Zbog primjene insekticida u narednom razdoblju i njihove moguće opasnosti i otrovnosti na korisne organizme (pčele medarice), tretiranja obavljati u doba dana kada pčele ne lete, odnosno cvjetni podrast sa bijelom djetelinom u voćnjacima prije primjene insekticida mora biti pokošen!

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis