Obavijest voćarima! 27.07.2015.

U nasadima jabuka zbog ovog toplog i suhog vremena pogodno je vrijeme za razvoj crvenog pauka i grinja(koprivina i hrđasta) te bi zaštitu trebalo usmjeriti u tome pravcu pazeći na izabrane akaricide – karencu i broj dozvoljenih tretiranja u toku jedne vegetacijske sezone.

Akaricidi koji se mogu primijeniti su: Demitan, Kraft 18 EC, Vertimec 018 EC.

U preventivnoj zaštiti protiv fuzikladija mogu se koristiti pripravci kontaktnog djelovanja (Mankozeb, Star, Captan,Merpan i dr.)  koji su najmanje puta korišteni u toku vegetacije te protiv pepelnice pripravci na bazi sumpora.

Prije primjene bilo kojeg pripravka za zaštitu bilja detaljno pročitati pisanu uputu koja se dobije prilikom kupovine u poljoprivrednoj apoteci i postupiti u skladu s njom.

Mira Živković,dipl.inž.
Mira.Zivkovic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis