Obavijest proizvođačima krizantema ! 23.07.2015.

Pregledom krizanteme uočena je jaka pojava tripsa . U slijedećem periodu ukoliko ostanu ovako visoke temperature može se očekivati i pojava grinja. Osim navedenih štetnika na krizantemi je česta pojava lisnih ušiju te raznih vrsta gusjenica.

Za suzbijanje tripsa i crvenog voćnog pauka na ukrasnom bilju ili cvijeću dozvolu imaju pripravci   Vertimec ,Kraft EC,  samo za tripsa Confidor  200 SL, Kohinor 200 SL i dr.

Lisne uši mogu se suzbijati nekim od slijedećih pripravaka Actara WG,Calypso 480 SC, Chess WG, Cythrin  Max, Mospilan 20 SP i dr.

Za suzbijanje štetnih sovica, tripsa  Decis 2,5 EC, Cythrin  Max i dr.

Na nekim biljkama krizanteme koje se nalaze u blizini prošlogodišnjih starih biljaka primijećeni su simptomi bijele  hrđe pa je stoga potrebno vršiti preglede i tretiranja.

Sredstva koja imaju dozvolu za  suzbijanje hrđa   na ukrasnom bilju

Kontaktnog djelovanja:

CADILLAC 80 WP, POLYRAM DF

CAPTAN WP 50

Sistemičnog djelovanja:

FOND 12 E, ORTIVA, QUADRIS

Za suzbijanje raznih pjegavosti na listovima ukrasnog bilja mogu se koristit pripravci CAPTAN WP, 50 FUTURA 50 WP SIGNUM, .

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

 

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis