Obavijest voćarima! 22.07.2015.

Od protekle preporuke proslo je 13 dana. Na području Zagrebačke županije oborine nisu zabilježene, a temperature su bile iznimno visoke u vrijednostima iznad 30°C.

Za zaštitu plantažnih nasada jabuka preporučamo fungicide koji preventivno suzbijaju krastavost (Venturia inaequalis). U nasadima zaraženim pepelnicom (Podosphaera leuchotricha) koristiti fungicide koji suzbijaju i krastavost i pepelnicu ( tablica 1.), te mehanički odstranjivati izboje koji su zaraženi. Kod ranijih sorata prednost dati pripravcima s kraćom karenom. Karenca (K) je najmanji broj dana koji mora proći od zadnje primjene sredstva za zaštitu bilja do početka berbe plodova.

Tablica 1. Izbor pripravaka za zaštitu jabuke od bolesti

 

PRIPRAVAK

KRASTAVOST (Venturia inaequalis)

PEPELNICA (Podosphaera leuchotricha)

 

KARENCA

Chorus 75 WG

+

35 dana

Chorus 50 WG

+

35 dana

Chromodin S-65

+

21 dan

Dithane DG Neotec

+

21 dan

Polyram DF

+

28 dana

Zato Plus

+

+

21 dan

Zato 50 WG

+

+

21 dan

Stroby WG

+

+

35 dana

Tercel

+

+

35 dana

Nativo 75 WG

+

+

14 dana

Bellis

+

+

14 dana

Zaštitu jabuka od štetnika koji oštećuju plod (jabučni savijač, breskvin savijač, savijači pokožice ploda) te lisnih minera treba i dalje provoditi, poštujući karence, osobito za sorte jabuka koje dozrijevaju u kolovozu.

Tablica 2. Izbor pripravaka za zaštitu jabuke od štetnika

 

PRIPRAVAK

JABUČNI SAVIJAČ

(Cydia pomonella)

LISNI MINERI

(Lyonetidae)

SAVIJAČI KOŽICE PLODA

(Tortricidae)

LISNE UŠI

(Aphididae)

 

KARENCA

Calypso SC 480

+

+

+

+

14 dana

Mospilan 20 SP

+

+

14 dana

Coragen 20 SC

+

+

+

14 dana

Affirm

+

7 dana

Mimic

+

21 dan

Pyrinex 250ME

+

28 dana

Insegar WP

+

+

+

35 dana

Runner 240 SC

+

+

+

14 dana

 

Vremenske prilike su pogodovale razvoju crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi), stoga i dalje upozoravamo na važnost redovite kontrole nasada jabuka. Kritičnim se smatra 8 do 10 pauka po listu.

 

Tablica 3. Izbor akaricida za zaštitu jabuke

PRIPRAVAK

CRVENI VOĆNI PAUK

(Panonychus ulmi)

KOPRIVINA GRINJA

(Tetranychus urticae)

 

KARENCA

Demitan

+

+

35 dana

Masai

+

+

21 dan

Zoom 11 SC

+

+

28 dana

Vertimec 018 EC

+

+

28 dana

Kraft 18 EC

+

+

28 dana

Apollo 50 SC

+

42 dana

Envidor SC 480

+

+

14 dana

Pripravke primijeniti prema uputi proizvođača.

Prilikom tretiranja insekticidima voditi računa o zaštiti pčela.

Voditi evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja.

Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice Ministarstva poljoprivrede na adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Marija Prnjak, dipl. ing. agr.
marija.prnjak@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis