Obavijest proizvođačima tikvenjača! 21.07.2015.

Od sredine tjedna do početka idućeg najavljeni su povremeni pljuskovi.

Neke tikvenjače (krastavac, tikvica) se nalaze u periodu berbe, te je za zaštitu od plamenjače (Pseudoperonospora cubensis), truleži stabljike (Didymella brionae) i pepelnice (Erysiphe cichoracearum, Sphaeroteca fuliginea) potrebno koristiti jedan od fungicida kraće karence:

Ranman 400 SC (plamenjača; krastavac, lubenica, dinja, tikva, tikvice; K- 3 dana)

Ranman top (plamenjača; krastavac, dinja; K-3 dana)

Quadris (plamenjača; trulež stabljike, krastavac, lubenica, dinja, buča; K-3 dana),

Ortiva (plamenjača,pepelnica; krastavci, tikvice, tikva; K- 3 dana)

Aliette flash, Avi (plamenjača; krastavac, lubenica, dinja, bundeva; K- 4 krastavci, 14 ostalo)

Revus, Pergado MZ (plamenjača; krastavci; K-7 dana)

Pratiti prognozu i zaštitu provesti dan prije ili nekoliko sati prije najavljene kiše.

Voditi evidenciju  o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. U evidenciju  se upisuju najmanje slijedeći podaci: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primijenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura.

Fungicide koristiti prema preporukama proizvođača.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis