Obavijest uzgajivačima krizantema! 20.07.2015.

Prije 14 i prije 20 dana upućene su preporuke proizvođačima krizantema o mogućoj pojavi najvažnijih kategorija štetnih organizama u početku rasta i razvoja (npr. "mladenačke" bolesti korijena i prizemnog dijela stabljike), organizmima životinjskog podrijetla prilagođenim zaštićenim prostorima (npr. staklenička grinja, kalifornijski trips, fitofagne stjenice), kao i mogućoj ranijoj pojavi najopasnije bolesti lišća na matičnim biljkama krizantema – bijele hrđe (Puccinia horiana).

U višegodišnjim prosjecima tijekom mjeseca srpnja na području Međimurja bilježimo 67,2 mm oborina i srednju mjesečnu temperaturu zraka +20,8°C. Ove godine je u središnjem dijelu županije do jučerašnjeg dana prosječna mjesečna temperatura iznosila +23,8°C ali je pritom zabilježeno samo 20,4 mm kiše.

Iz prikazanih vrijednosti vidimo da prema količini oborina i prosječnoj temperaturi zraka mjeseca srpanj o.g. značajno odstupa od mnogogodišnjih prosjeka! U narednih pet dana očekujemo vrlo vruće i sparno razdoblje s najvišim dnevnim temperaturama do +35°C, pa će mnoge biljke pokazivati znakove "temperaturnog šoka"!

Pri uzgoju u zaštićenim prostorima ili na otvorenim gredicama krizanteme je redovito potrebno navodnjavati sustavima kap po kap u dovoljnim količinama, a vrlo vruće i sparno razdoblje u narednom će razdoblju više pogodovati uzročnicima bolesti iz skupine lisnih pjegavosti (Septoria, Alternaria) nego hrđama (Puccinia)!

Već smo u prvim srpanjskim zaštitama pri prskanju mladih biljčica osim površinskim djelatnim tvarima (npr. folpet, mankozeb, kaptan), preporučili i djelatnu tvar azoksistrobin, a navedene kombinacije daju odličnu preventivnu zaštitu protiv navedenih skupina bolesti (Septoria, Alternaria, Puccinia).

Tablica 1. Neki fungicidi registrirani za suzbijanje bolesti na cvijeću u Republici Hrvatskoj:

Djelatna tvar

Pripravak

Biljne bolesti

folpet

Folpan 50 WP, Futura 50 WP

Antraknoza (Didymella), lisne pjegavosti (Alternaria, Septoria)

sumpor

Thiovit Jet, Kumulus, Kalinosul, Chromosul, Kossan WG, Cosavet i dr.

Pepelnica (Oidium)

kaptan

Captan 50 WP, Stoper, Merpan 50 WP

Lisne pjegavosti (Alternaria, Septoria)

azoksistrobin

Quadris 25 SC

Hrđa (Puccinia) i Pepelnica (Oidium)

fludioksonil & ciprodinil

Switch WG

Siva plijesan (Botrytis)

Ponavljamo da od štetnih organizama životinjskog podrijetla tijekom srpnja ili početkom kolovoza obično bilježimo jaču pojavu poljske zelene stjenice (Lygus), lisnih uši (Aphidae) i/ili kalifornijskog tripsa (Frankliniella), a naročito s temperaturama zraka na vrijednosti većim od +30°C raste opasnost od moguće vrlo rane pojave stakleničke ili koprivine grinje (Tetranychus).

Za suzbijanje lisnih uši i štetnih stjenica preporučujemo koristiti insekticide iz skupine neonikotinoida (npr. tiametoksam). Protiv kalifornijskog tripsa u našoj su zemlji dopušteni vrlo učinkoviti pripravci na osnovi abamektina, koji istovremeno učinkovito suzbijaju i koprivinu ili stakleničku grinju.

Tablica 2. Insekticidi i akaricidi dopušteni za primjenu u ukrasnom bilju i krizantemi u Republici Hrvatskoj:

Djelatna tvar

Pripravak

Učinkovitost

pirimikarb

Pirimor WG

lisne uši

alfacipermetrin

Fastac, Direct SC

štetne gusjenice, lisne uši

pimetrozin

Chess WG

lisne uši, štitasti moljci

tiametoksam

Actara WG

lisne uši

tiakloprid

Calypso 480 SC

lisne uši

lufenuron

Match 050 EC

tripsi, gusjenice

metoksifenzoid

Runner SC

štetne gusjenice

abamektin

Vertimec, Kraft EC

crveni voćni pauk, kalifornijski trips

tau-fluvalinat

Mavrick 2F

lisne uši

imidakloprid

Confidor, Boxer, Rapid, Dali, Congo

lisne uši

VAŽNO: Zbog većeg je broja štetnih organizama moguće u priručni laboratorij Savjetodavne službe u Čakovcu dostavljati biljne uzorke na prepoznavanje neželjenih posljedica i dobivanje učinkovitijih preporuka za njihovo suzbijanje.

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis