Obavijest tržnim proizvođačima usjeva luka dugog dana uzgajanog iz sjemena o završnim mjerama zaštit 17.07.2015.

Posljednja uputa za zaštitu usjeva luka dugog dana uzgajanog iz sjemena upućena je početkom mjeseca srpnja o.g., odnosno prije 16 dana. Takvi usjevi u narednom razdoblju završavaju razvoj te u zadnjim zaštitama biramo isključivo zaštitna sredstva kraće karence (birati sredstva propisane karence u usjevima luka 7 do 14 ili najviše do 21 dan), a koja dovoljno učinkovito suzbijaju dominantne štetne organizme (vidi Tablicu 1.)!

Dosadašnji dani mjeseca srpanj obilježilo je pravo ljetno razdoblje sa vrlo visokim temperaturama zraka (u prvih 16 srpanjskih dana najviša je dnevna temperatura s vrijednostima većim od +30°C zabilježena čak 12 puta!). U danima 8.-14. srpnja o.g. padale su različite količine oborina, najviše u SZ dijelovima Međimurja (>30 mm), dok u istočnom ili donjem dijelu Međimurja (mjerni lokalitet Donji Pustakovec) mjesečne padaline uopće nisu zabilježene! Stoga je usjeve luka dugog dana uzgajane izravno iz sjemena trebalo u proteklom razdoblju intenzivno navodnjavati! U narednih šest dana još uvijek očekujemo vrlo vruće razdoblje s temperaturama zraka između +30° i +35°C s malom vjerojatnosti novih oborina.

Vrlo vruće srpanjsko razdoblje pogoduje prekomjernom množenju štetnih resičara ili tripsa (Thrips tabaci) u usjevima luka uzgajanim ranoproljetnom sjetvom sjemena, a usjevi koji se tijekom ljeta navodnjavaju kišenjem i/ili orošavanjem još uvijek u završnim stadijima rasta i razvoja mogu biti inficirane "kasnom" plamenjačom (Peronospora destructor) i još češće uzročnicima truleži glavica luka (Botrytis spp.) !

Prema izboru pripravaka navedenih u Tablici 1. preporučujemo obaviti zadnje mjere zaštite proljetnog luka uzgajanog izravno iz sjemena od plamenjače, uzročnika plijesni i moguće štetnih resičara (tripsa)! Utrošiti najmanje 400 litara škropiva/ha, uz obavezno dodavanje sredstva za poboljšanje kvašenja i prianjanja (npr. Inex-A, Silwett i slično)!

Tablica 1. Neka sredstva za zaštitu bilja dopuštena za suzbijanje bolesti i štetnika u usjevima lukovičastog povrća koji imaju propisanu karencu do 21 dan*.

Fungicidi

Ortiva SC

plamenjača

1 lit./ha (4x)

K=14 dana

Score 250 EC

pjegavost i hrđa

0,5 lit./ha (4x)

K=14 dana

Switch WG

siva plijesan

1 kg/ha (2x)

K=14 dana

Shirlan SC

plamenjača

0,5 lit./ha (5x) (minimalni razmaci tretiranja 7-14 dana)

K=7 dana

Luna Experience SC

hrđa, purpurna pjegavost

0,6-1,0 lit./ha

K=7 dana

Signum DF

siva plijesan

1,5 kg/ha

K=21 dan

Ortiva Top

Alternaria, Puccinia

1,0 lit./ha (1x)

K=21 dan

Insekticidi

Laser

duhanov trips

0,12-0,2 lit./ha (4x) (najmanji razmak tretiranja 7-10 dana)

K=7 dana

Vertimec 018 EC

poriluk – trips

1,2 lit./ha (3x)

K=14 dana

*VAŽNO: većina bakarnih fungicia (bakrov-sulfat, bakrov-oksid, bakrov-hidroksid) imaju propisnu karencu u luku 28 dana, a izuzetak je bakrov-hidroksid (Neoram WG) koji se nešto lakše ispire pa ima propisanu karencu za luk 21 dan!

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

 

 

 

 

 

 

Pripremi za ispis