Obavijest maslinarima! 17.07.2015.

Redovitim praćenjem maslinine muhe(Bactrocera oleae) na području Splitsko-dalmatinske županije bilježi se  ulov odraslih jedinki slabog do srednjeg intenziteta na otocima i većem dijelu obale, a na području  Kaštela i Žrnovnice  jakog inteziteta.

Pregledom zaraženih plodova sa područja Kaštela uočene su i žive ličinke maslinine muhe te se radi mjera opreza preporučuje uzorkovanje i pregled plodova.

Ukoliko je pregledom utvrđena zaraza na 10-15 % plodova (ubodi su u obliku klina ili zareza), opravdana je uporaba insekticida na osnovi dimetoata (Chromogor, Rogor 40, Perfethion, Calinogor) tretiranjem cijele krošnje.

U maslinicima u kojima nema zaraze može se nastaviti primjenom metode zatrovanih mamaca kojom suzbijamo odrasli oblik maslinine muhe prije odlaganja jaja u plod. Metoda ima učinkovite rezultate ako se primjeni na što širem području i obuhvati što veći broj maslina.

Obilaskom maslinika uočene su značajnije štete i od maslinina svrdlaša (Rhynchites cribripennis). Upozoravamo maslinare da i dalje redovito, jednom tjedno pregledavaju maslinike na prisutnost štetnika. Maslinin svrdlaš radi direktne štete na plodovima masline  do okoštavanja, a nakon okoštavanja  ubodeni i deformirani  plodovi slabije nakupljaju ulje.

Pregled se radi trešnjom grana u jutarnjim satima na bijelu podlogu te provjeravanjem ima li uboda i crnjenja maslina. Napadnuti plodovi crne, otpadaju ili vise u krošnji a na njima se uočavaju ubodi (jedna ili više crnih točkica). Također se ubodi mogu vidjeti i na zelenim plodovima.

Ukoliko je u masliniku veliki broj napadnutih plodova,  može se donijeti odluka o kemijskim mjerama suzbijanja štetnika, registriranim sredstvom Rogorom 40.

Zaštitu provesti u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima prema uputama proizvođača.

Silvija Marušić dipl.ing.agr.
e-mail: Silvija.Marusic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis