Obavijest proizvođačima tikvenjača! 15.07.2015.

Kod uzgoja  tikve, tikvice,dinje ,lubenice i bundeva  u  polju od štetnika najčešće susrećemo pojavu lisnih ušiju te u ovako vrućim danima, česta je pojava običnog crvenog pauka tj . koprivine grinje(Tetranichus urticae) , a isto tako susrećemo i pojavu tripsa (Thripidae).

Na području naše županije imamo manje površine ovih kultura u zaštićenom prostoru. Kod takovog uzgoja još  se mogu pojaviti i problemi sa štitastim moljcem (Trialeurodes vaporariorum ).

U tablici 1. navedene su insekticidi koji imaju dozvole za suzbijanje štetnika u gore navedenim kulturama.

Tablica 1.

Djelatna tvar

Naziv pripravka

Štetnik

Karence/dani

i dozvoljeni broj tretiranja

 

Dozvole po kulturama

Lambda-cihalotrin

KAISO

 

3

2x

tikvice

 

 

 

Alfa-cipermetrin

 

 

FASTAC 10 EC

 

 

CYTHRIN MAX

 

lisne uši, staklenički štitasti i duhanov moljac,sovice

 

staklenički štitasti,tripsi,l.uši,sovice

3

                     2x

 

 

 

1x

 

 

dinje.lubenice,tikve

 

 

 

 

Deltametrin

 

 

 

 

 

 

 

DECIS 2,5 EC

 

 

 

duhanov trips i neke vrste lisnih ušiju

3

 

3x

 

 

tikvice i tikve

dinje i lubenice na otvorenom i u zatvorenom prostoru

 

Dimetoat

ROGOR 40

pamukova lisna uš

primjena samo prije cvatnje                                           2x

dinje,tikve,lubenice

Imidakloprid

 

DALI

 

              BOXSER

 

 

lisne uši

 

cvjetni štitasti moljac i lisne uši

 

7

1x

 

 

2x

 

 tikvice u zaštićenom prostoru i na otvorenom ,dinje i lubenice

                                          tikvenjača

Tiametoksam

ACTARA 25 WG

lisne uši, staklenički štitasti moljac, kalifornijski trips, duhanov trips

3

2x

 dinje, lubenice i tikvice otvoreni i zatvoreni prostor

 

Tiakloprid

 

CALYPSO SC 480

lisne uši

3

2x

lubenica,dinja,buče,tikvice,

patišon

Acetamiprid

MOSPILAN 20 SP

 

lisne uši ,cvjetni štitasti moljac

3

2x

 

dinja

Indoksakarb

AVAUNT EC

žuta kukuruzna sovica

3

3x

dinje, lubenice i tikva otvoreni i zatvoreni prostor

Flonikamid

TEPPEKI 500 WG

lisne uši

3

3x

dinja,tikva,tikvicva

Abamektin

KRAFT 18 EC

 

 

 

 

 

 

 

VERTIMEC 018 EC

crveni pauci, kalifornijski trips, muhe lisni mineri, grinje

 

muhe lisni mineri,grinje

 

crveni pauci,tripsi,crveni pauci

3

2x

 

 

 

3x

 

 

2x

 

 

dinja

 

 

 

 

lubenica, tikva i tikvica

 

 

dinja,lubenica

Spinosad

LASER

krastavac,alifornijski trips,muhe lisnih minera

sovice

3

2x

 

lubenica,dinja i tikvicama otvorenom

Emamektin

benzoat

AFFIRM

sovice

3

3x

 tikvice u zaštićenom prostoru,dinja ,lubenica na otvorenom

 

Azadiraktin

NEEMAZAL-T/S

lisne uši,štitasti moljac,muhe lisni mineri,tripsi

nema karence

tikvica,dinja lubenica

Od bolesti  na tikvama, tikvicama, lubenicama i dinjama najčešće se  mogu  javiti plamenjača

pepelnice, antraknoze, bakterijoze  i dr.

U tablici 2. navedeni  su pripravci za suzbijanje najznačajnijih  bolesti na tikvama,lubenicama,dinjama i bundevama .

Tablica 2.

Djelatna tvar

Naziv pripravka

Bolest

Doza l,kg/ha

Koncentracija

Dozvole za

ostale

 

Preparati na bazi bakra

NEORAM WG

 

CHAMPION FLOW SC

NORDOX 75 WG

Plamenjača,uglata pjegavost lista

 

plamenjača

                    

 

                      28

Tikvice,tikva,dinja

 

 

bundeva ,lubenica

Preparati na bazi sumpora

CHROMOSUL 80

KOSSAN WG

KUMULUS DF

SULFOLAC 80 WG

SUMPOR SC 80

BRIMFLO

THIOVET JET

 

 

pepelnica

 

14

3x

 

 

Povrtlarske kulture

Mankozeb

DITHANE DG NEOTEC

Antraknoza,krastavost plamenjača

3

Dinja,tikvice

Propineb

ANTRACOL WG 70

plamenjača i antracnoza

7

4x

dinja,lubenica

 

Azoksistrobin

 

ORTIVA

 

pepelnica

3

 

2x

 

tikvice

 

Mandipropamid

 

REVUS

 

plamenjača

 

3/4x

 

dinja

Mandipropamid

Mankozeb

PERGADO MZ

 

plamenjača

 

5

3x

 

dinja

Fenbukonazol

INDAR 5 EW

pepelnica

7

4x

dinja,lubenice,tikvice

Meptil-dinokap

KARATHANE GOLD 350 EC

pepelnica

3

3x

tikvice,dinja lubenica

Kinoksifen

CRYSTAL

pepelnica

7

3x

tikvenjače

Bupirimat

NIMROD 25 EC

pepelnica

7

                       4x

lubenica ,dinja,lubenica

Tetrakonazol

DOMARK 40 ME

pepelnice

7

3x

dinje,lubenice,tikvice

Penkonazol

TOPAS 100 EC

pepelnice

3

4x

lubenica,dinja,bundeva

Ciazofamid

RANMAN 400 SC

 

 

RANMAN TOP

 

 

plamenjača

3

4x

 

 

6x

tikve,tikvice dinje,lubenice

 

 

 

dinja

Famoksadon

Famoksadon

EQUATION PRO

plamenjača

7

3x

dinja,tikvica

Metalaksil-M

Mankozeb

RIDOMIL GOLD MZ PEPITE

 

plamenjača

7 u polju

3 u zaštićenom prostoru

3x

 

 dinja

Propamokarb

Fluopikolid

INFINITO

plamenjača

1 tikvice zaštićeni

3

2x

tikvice,bundeve,dinje,lubenice

 

Miklobutanil

 

FOND 12 E

 

pepelnica

 

7 tikvenjače

4x

 

,

tikvenjače

Fosetil

ALIETTE FLASH

AVI WG

 

plamenjača

                       14

3x

 

lubenica,dinja,bundeva

Trifloksistrobin

ZATO 50 WG

pepelnice

3

2x

patašon,dinja,bundeva

Krezoksim-metil

STROBY WG

peplnice

3

2x

dinje,lubenice,tikvice

Trifloksistrobin

Tebukonazol

NATIVO 75 WG

 

pepelnica

3

3x

dinje,lubenice,tikvice i tikve

Propamokarb

PROPLANT

plamenjača

14

3x

bundeva

Fosetil

Propamokarb

PREVICUR ENERGY

plamenjača

14

2x

tikvenjače

Propamokarb

Fluopikolid

INFINITO

plamnjača

1 za zaštićeni  tikvice

3 dana ostali

2 ili 3 X

tikvice,dinje,lubenice,

Ciprodinil

Fludioksonil

SWITCH 62,5 WG

bijela trulež, siva plijesan

7

2x

tikvice

Fenheksamid

TELDOR SC 500

siva plijesan

3

3x

tikvice

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis