Obavijest proizvođačima cvijeća 13.07.2015.

Toplo vrijeme uz prisutnost vlage uslijed oborina ili prilikom zalijevanja pogoduju razvoju bolesti na cvijeću.  

Za zaštitu od  pepelnice na ruži (Podosphaera pannosa) i drugom cvijeću (begonija, cinerarija, krizantema, hortenzija) može se  primijeniti jedan od sumpornih pripravaka: Chromosul 80, Thiovit JET, Kumulus DF, Kalinosul 80 WG, Kossan WG, Sulfolac 80 WG, Cosavet DF, Sumpor SC 80, Brimflo (0,35% ruže; 0,2% ostalo cvijeće). Sumporni preparati na temperaturama iznad 28°C mogu izazvati fitotoksične promjene na tretiranim biljkama.

Ostali fungicidi koji se mogu primijeniti za zaštitu od pepelnice su:  Difcor (difenkonazol; 0,01%; ruže); Systhane 24 E (miklobutanil; 0,02-0,03%; ruže); Domark 40 ME (0,06-0,12%; ruže).

Za zaštitu od zvjezdaste plijesni na ružama (Marsonina rosae) (bolest se prepoznaje po tamnim pjegama zvjezdastog izgleda, širenjem zaraze broj pjega se povećava, list žuti i opada) mogu se koristiti fungicidi: Dithane DG Neotec (mankozeb;  2,1 kg/ha); Difcor  (difenkonazol; 0,01%); Domark 40 ME (tetrakonazol; 0,06-0,12%).

Za zaštitu od hrđe (Puccinia spp.) koristiti jedan od fungicida: Dithane DG Neotec (2,1 kg/ha, ruže); Difcor (difenkonazol; 0,01% ruže); Domark 40 ME (0,12% ruže; 0,25% pelargonije).

Zaštitu od sive plijesni u ružama i ostalom cvijeću (Botrytis cinerea) provesti pripravkom Pyrus 400 SC (2 l/ha, 0,2%).

Zaštitu od plamenjače na vodenikama (Plasmopara obducens) koristiti Ridomil gold MZ pepite (metalaksil-M; 0,25%), za zaštitu u ostalom cvijeću koristiti  Ranman top (ciazofamid; 0,05%)

Za suzbijanje septorie (Septoria spp.) i  koncentrične pjegavosti (Alternaria spp.) na cvijeću mogu se koristiti fungicidi: Kastor (kaptan; 0,2-0,3%) i Futura 50 WP (folpet; 1,5-2 kg/ha)

Štetnici u cvijeću mogu se suzbiti primjenom insekticida.

Za zaštitu od lisnih uši koristiti: Mavrik 2 F (tau-fluvalinat; 0,02% ruže); Actara 25 WG (0,02%);  Boxer 200 SL, Rapid,  Kohinor 200 SL, Congo (0,05-0,15%; ruže); Calypso SC 480 (0,025%), a u zatvorenom prostoru Chesse 50 WG (0,04%) ili biljne insekticide Kenyatox verde (0,08%) ili Aphicid.

Protiv štitastih uši upotrijebiti Bijelo ulje ili Mineralno svjetlo ulje  (djeluju i na jaja lisnih uši i grinja).

Napad  grinja prepoznaju se po bijelim točkicama na listu, te paučinastoj prevlaci na 

naličju. Za suzbijanje koristiti  Zoom 11 SC (etoksazol; 0,025-0,05%), Vertimec 018 EC (abamektin; 0,6 l/ha) ili Kraft (abamektin0,5-1,5 l/ha).

Preparate koristiti prema preporukama proizvođača.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@savjetodavna.hr

 

 

 

Pripremi za ispis