Obavijest voćarima! 10.07.2015.

Proizvođačima jabuka i krušaka preporučujemo izvršiti zaštitu jednim od preventivnih ili kontaktnih fungicida  protiv čađave krastavosti (Venturia inaequalis):  Delan 700 WDG, Chromodin S-65, Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Mankozeb, Star 80 WP, Captan  80 WG, Folpan 80 WDG, Futura 50 WP,  Polyram DF.

U voćnjacima sa napadom pepelnice (Podosphaera leucotricha) primijeniti pripravke na bazi strobilurina: Stroby WG ili Zato 50 WG.

U nasadima jabuka i krušaka izvršiti i  zaštitu protiv jabučnog savijača(Cydia pomonella) upotrijebiti jedan od pripravaka: Runner 240 SC,  Madex, Calypso  SC 480, Mospilan 20 SP,  Rogor 40, Chromgor 40, Perfekthion.

Pratiti populaciju crvenog voćnog pauka ( Panonychus ulmi) i ako se nađe više od 5 pauka po listu primijeniti jedan od akaricida: Zoom 11 SC, Envidor SC 240,  Demitan, Vertimec 018 EC ili Kraft.

Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim, korisnici sredstava za zaštitu bilja trebaju voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima.

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.
E-mail: Djurdjica.Ksenek@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis