Obavijest proizvođačima šljive i breskve 10.07.2015.

Posljednjih 10 dana bilježimo pojačani ulov leptira šljivinog savijača, breskvinog savijača i breskvinog moljca čije su gusjenice uzročnici crvljivosti plodova.

Plodovi napadnuti gusjenicama podložniji su truljenju.

Budući da su pojedine rane sorte u dozrijevaju, insekticid je dozvoljeno upotrijebiti samo u sortama kasnije epohe dozrijevanja gdje je moguće ispoštivati karencu (najmanji broj dana koji mora proći od primjene do berbe).

Za suzbijanje šljivinog savijača registriran je pripravak Coragen 20 SC (karenca 14 dana)

Za zaštitu od truleži šljive u dozrijevanju plodova mogu se koristiti pripravci kratke karence kao što su: Indar (Karenca 3 dana), Nativo WG (Karenca 7 dana), Teldor SC 500 (K 3 dana), Swich 62,5 WG (K 7 dana) i dr.

Protiv uzročnika crvljivosti plodova breskve i nektarine registrirani su pripravci Coragen 20 SC (Karenca 14 dana) i Affirm (Karenca je 7 dana).

Protiv pepelnice i truleži ploda breskve može se koristiti pripravak  Indar EW (K 3 dana), Nativo (K 7 dana) ili Luna Experience (K 3 dana).

Prilikom tretiranja insekticidima voditi računa o zaštiti pčela, tretiranje provesti u večernjim ili ranim jutarnjim satima tj. u vrijeme dok pčele ne lete. Prije tretiranja odstraniti cvatući podrast! Također je prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za održivu uporabu pesticida NN 142/12, obveza korisnika koji koriste sredstva opasna za pčele, obavijestiti najbližu udrugu pčelara i/ili Hrvatski pčelarski savez.

Preporučene pripravke primijeniti sukladno pismenoj uputi proizvođača!

Margita Budiselić Kutle, dipl. ing. agr.
e-mail: Margita.Budiselic.Kutle@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis