Obavijest proizvođačima krumpira! 10.07.2015.

Posljednja preporuka za zaštitu cime krumpira od uzročnika biljnih bolesti upućena zadnjeg dana mjeseca lipnja o.g., te je od iste proteklo je 11 dana.

U prvih osam dana mjeseca srpnja o.g. zabilježene su vrlo visoke temperature na svim praćenim županijskim lokalitetima, te su one na mjernom mjestu Belica bile između +30,4° i +35,3°C. U takvim smo uvjetima po treću puta ove sezone zabilježili toplinski šok za usjeve krumpira!

U posljednjim danima, a naročito u noći 8./9. srpnja o.g. na većini lokaliteta u zapadnom i središnjem dijelu Županije zabilježeno je grmljavinsko nevrijeme s tučom u sjeverozapadnim dijelovima Županije, a tada je na području Belice palo 13,4 mm kiše. Jutros i narednih nekoliko dana temperature zraka se spuštaju na vrijednosti ispod +15°C, pa su vrlo izražene rose. Moguće nove oborine očekujemo početkom idućeg tjedna!

Tijekom jučerašnjeg dana u središnjem dijelu Međimurja smo pronašli prve simptome plamenjače (Phytophthora infestans), ali na biljkama rajčice uzgajanim u plastenicima!

Na lokalitetima uz rijeku Muru krumpirišta su oštećena tučom, pa time značajno raste opasnost od moguće kasne pojave krumpirove plijesni (Phytophthora), što prvenstveno ovisi o narednom rasporedu mogućih oborina!

U narednih sedam očekujemo najviše dnevne temperature u rasponu između +25° i +29°C, te će biti vrlo sparno i vruće!

Većina dominantnih sorata krumpira čiji se urod planira ujesen skladištiti, u stadiju su intenzivnog porasta zametnutih gomolja. Izuzetak su vrlo rane sorte krumpira (npr. Adora, Riviera, Colomba, Ranomi i dr.) čije vađenje je već započelo od sredine lipnja ili se planira narednih dana.

Naglašavamo da je nadalje potrebno sačuvati cimu zdravstveno ispravnu od uzročnika biljnih bolesti (Phytophthora, Alternaria), naročito kod srednje kasnih sorata čiji se urod namjerava skladištiti (npr. Vineta, Sylvana, Laura, Mozart, Rodeo, Kuroda, Rudolph, Agria i dr.).

Stoga u narednom razdoblju na sortama krumpira gdje još nije formiran očekivani urod gomolja provoditi mjere zaštite cime od uzročnika bolesti (Alternaria, Phytophthora) ili poduzimati mjere kemijskog spaljivanja ili desikacije cime (ako je formiran planirani urod gomolja a cima je još uvijek dovoljno razvijena!

Drugu generaciju krumpirove zlatice (Leptinotarsa) – odnosno njihove ličinke također očekujemo u narednim danima, jer su odrasli oblici odložili mnogobrojna jajna legla u prvoj dekadi mjeseca srpnja o.g.!

Pri izboru pripravaka za zaštitu krumpira u zadnjim aplikacijama voditi računa i birati sredstva s najkraćim propisanim karencama!

U zadnjim je zaštitama potrebno koristiti pripravaka protiv plamenjače (Phytophthora), koji pokazuju bolji učinak u sprječavanju širenja bolesti sa oboljele cime na već formirane gomolje, a prednost svakako dajemo djelatnim tvarima i pripravcima: ciazofamid (Ranman Top SC u količini 0,5 lit./ha) ili fluazinam (Shirlan SC ili Sheila, Shakal SC u količini 0,4 lit./ha). Moguće im je dodati i jedan od boljih pripravaka za suzbijanje koncentrične pjegavosti (Alternaria): npr. Ortiva u količini 0,4-0,5 lit./ha ili Signum DF (0,15-0,2 kg/ha)!

Najveći broj primjena u jednoj vegetacijskoj sezoni: Ranman Top (4x), Shirlan SC (Sheila, Shakal) (6x), Signum DF (3x), Ortiva (2x)!

Karenca većini navedenih pripravaka u krumpiru iznosi samo 7 dana (ciazofamid, fluazinam, azoksistrobin), izuzev fungicida  Signum (K=14)!

Za suzbijanje druge generacije krumpirove zlatice preporučujemo primijeniti jedan od učinkovitijih insekticida, npr. Mospilan SP (K=7 dana), Alverde SC (K=14 dana) ili Coragen SC (K=14 dana) ili Calypso 480 SC (K=21 dan) u propisanim količinama. Miješaju se sa svim ranije preporučenim insekticidima za zaštitu cime krumpira.

Moguće je dodavati i folijarna gnojiva prema ranijim uputama, naročito na krumpirištima oštećenim tučom!

Ovisno o formiranom prinosu gomolja, moguće je najkasnije 10-14 dana prije vađenja krumpira planirati provođenje kemijske desikacije cime dopuštenim pripravcima za tu namjenu (npr. Basta uz karencu 14 dana ili Reglone Forte uz karencu 10 dana)

Utrošite barem 400 litara škropiva/ha, prskalicama bez dodatne opreme.

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis