Obavijest voćarima! 09.07.2015.

Tjekom noći i jutra (09.07.) na području Zagrebačke županije palo je ovisno o lokalitetu od 8 do 12 mm kiše. U narednih sedam dana prognostičari najavljuju stabilno i vruće vrijeme bez oborina. Za zaštitu voćnjaka protiv mrljavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) potrebno je koristiti neke od fungicida: Delan 700 WGD, Polyram DF, Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Mankozeb, Cadillac 80 WP, Captan 80 WG, Captan 50, Kastor, Merpan 80 WGD, Folpan 80 WDG, Futura 50 WP, Chromodin S-65 .

Za zaštitu protiv pepelnice (Podosphaera leucotricha) potrebno je koristiti neke od fungicida: Stroby WG, Luna experience SC, Nativo 75 WG, Tercel, Zato 50 WG (svi suzbijaju i krastavost), te mehanički odstraniti izboje koji su zaraženi.

Pošto je zabilježen pojačan let jabučnog savijača (Cydia pomonella) uzročnika crvljivosti jabuka savjetujemo proizvođače jabuka da zaštite svoje nasade protiv ovog štetnika jednim od sljedećih preparata: Affirm WG, Coragen 20 SC, Runner 240 SC, Mospilan SP , Insegar WP, Calypso 480 SC, Mimic SC, Pyrinex250 ME.

Na pojedinim lokalitetima je zabilježen pojačan let druge generacije minera okruglih mina (Leucoptera malfoliella).

U takvim voćnjacima preporuča se koristiti insekticide Mospilan 20 SP ili Calypso SC 480 koji suzbijaju i minera i jabučnog savijača.

Ako se zamijeti crveni voćni pauk (Panonychus ulmi) čijem razvoju pogoduju visoke temperature zraka bez oborina potrebno je provesti zaštitu akaricidima: Apollo SC, Demitan SC, Envidor SC, Masai WP , Zoom SC, Vertimec EC ili Kraft EC.

Prednost dati pripravcima koje ste najmanje puta koristili!

Pripravke primijeniti prema uputi proizvođača.

Voditi evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja.

Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice Ministarstva poljoprivrede na adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Marija Prnjak, dipl. ing. agr.
marija.prnjak@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis