Obavijest vinogradarima! 09.07.2015.

Zadnja preporuka za zaštitu vinograda bila je prije 8 dana. U narednim danima preporučamo obaviti zaštitu vinograda protiv pepelnice (Erysiphe necator),  i oni koji nisu, druge generacije grožđanih moljaca.

Protiv pepelnice možemo koristiti slijedeće pripravke: Crystal , Nativo WG, Domark ME, Collis, Postalon , Luna experience SC, Dynali ili Talendo.

Zaštitu preporučamo obavljati svakih do 14 dana i u slučaju jakog  pritiska pepelnice između dva prskanja anorganskim fungicidima možemo uključit prskanje sumpornim preparatima. Važno je spomenuti da sumpor djeluje fitotoksično iznad 25 stupnjeva pa se prskanje preporuča u kasnim večernjim satima.

Za suzbijanje sekundarne infekcije plamenjače možemo koristiti Galben C, Ridomil gold plus 42,5 WP, Ridomil gold combi 45 WG, Folpan 80 WDG, Futura 50 Wp, Acrobat MZ WG, Pergado F, Curzate F i slično.

Protiv sive pljesni – botritisa u vinogradima gdje nije počelo zatvaranje boba,  možemo koristiti neke od botriticida kao: Switch, Teldor SC 500, Chorus 75 WG, Cantus, Pyrus 400, Luna Privilege KS.

Za zaštitu protiv druge generacije grožđanih moljaca zaštitu protiv ovog štetnika nekim od pripravaka: Avaunt SC, Laser, Runner, Mimic, Affirm.

Obzirom na obvezu pridržavanja načela integrirane zaštite važno je pratiti ograničenja za upotrebu vezano uz svaki fungicid i insekticid, a koja su naznačena na etiketi svakog preparata i u „Tehnološkim uputama za integriranu proizvodnju grožđa“.

Obavezno je prije pripreme i primjene sredstava za zaštitu bilja pročitati priložene upute i upozorenja za uporabu, te ih se pridržavati. Korisnici su dužni zbrinuti otpadnu ambalažu sredstva za zaštitu bilja na propisan način.

Martina Borić   
Martina.boric@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis