Obavijest tržnim proizvođačima usjeva luka dugog dana! 01.07.2015.

Posljednja uputa za zaštitu usjeva luka upućena je krajem druge dekade mjeseca lipnja o.g., odnosno prije 12 dana.

Nakon što smo na svim lokalitetima u danima 15.-28. lipnja o.g. bilježili različite količine padalina, npr. u zapadnom dijelu Županije tada je palo 81,2 mm (Trnovčak), u središnjem dijelu 87,4 mm (Belica) a u istočnom dijelu 108,6 mm (Donji Pustakovec), u zadnjih se 10tak dana raširila u epidemijskim razmjerima plamenjača (Peronospora destrucor) na nezaštićenim usjevima luka dugog dana uzgajanog sadnjom lučica!

Premda u narednim danima očekujemo vrlo tople dane s temperaturama zraka većim od +30°C, zbog jutarnjih rosa (naročito na lokalitetima uz riječne doline) i mogućeg navodnjavanja usjeva kišenjem ili orošavanjem još su uvijek povoljni uvjeti za sekundarni razvoj plamenjače luka!

Stoga ponavljamo upozorenje da treba nastaviti sa mjerama zaštite protiv plamenjače u usjevima dugog dana ("proljetni luk") uzgajanim iz sjemena, naročito ako se u blizini nalaze usjevi proljetnog luka uzgajani iz lučice. Usjevi luka dugog dana uzgajani iz sjemena još su uvijek vrlo osjetljivi na zaraze plamenjačom.  

Prema izboru pripravaka navedenih u Tablici 1. preporučujemo nastaviti provođenje redovite mjere zaštite proljetnog luka od plamenjače i drugih štetnih organizama! U kritičnim je godinama plamenjaču luka potrebno redovito suzbijati više puta s razmakom 5-10 dana, a utrošiti najmanje 400 litara škropiva/ha, uz obavezno dodavanje sredstva za poboljšanje kvašenja i prianjanja (npr. Inex-A, Silwett i slično)!

Budući smo sredinom lipnja o.g. bilježili temperature zraka veće od +30°C već su tada bili početni uvjeti pogodni za množenje ljetnih štetnika luka, pa u narednim danima  preporučujemo nadalje pratiti populaciju poljskog ili običnog tripsa (Thrips tabaci) u usjevima luka – naročito na poljima gdje se luk uzgaja direktnom sjetvom sjemena. Dopuštenje za suzbijanje tripsa u usjevima luka primjerice ima pripravak Laser u količini 0,12-0,2 lit./ha (maksimalno 4 primjene uz najmanji razmak tretiranja 7-10 dana i propisanu karencu 7 dana) (vidi Tablicu 1.). U usjevima proljetnog luka iz lučice kada glavice dostignu 50 % očekivanog promjera dodati i sredstvo protiv plijesni (Botrytis cinerea, Botrytis allii), npr. dopuštenje u luku imaju pripravci Signum DF (1,5  kg/ha) uz propisanu karencu 21 dan i Switch WG (1,0 kg/ha) uz propisanu karencu 14 dana (vidi Tablicu 1.).

Protiv truleži glavica luka potrebno je planirati 2-3 preventivne zaštite ovisno o promjeru glavica, oborinama (navodnjavanje kišenjem) i karencama dopuštenih fungicida.

Tablica 1. Neka sredstva za zaštitu bilja dopuštena za suzbijanje bolesti i štetnika u usjevima lukovičastog povrća.

Fungicidi

Acrobat MZ WG

(samo luk iz lučice)

plamenjača

2,5 kg/ha (3x)

(najmanji razmak tretiranja 7-14 dana)

K=14 dana

Ortiva SC

plamenjača

1 lit./ha (4x)

K=14 dana

Score 250 EC

pjegavost i hrđa

0,5 lit./ha (4x)

K=14 dana

Switch WG

siva plijesan

1 kg/ha (2x)

K=14 dana

Shirlan SC

plamenjača

0,5 lit./ha (5x) (minimalni razmaci tretiranja 7-14 dana)

K=7 dana

Ridomil Gold MZ Pepite

plamenjača

2,5-3,0 kg/ha (3x)

K=21 dan

Luna Experience SC

hrđa, purpurna pjegavost

0,6-1,0 lit./ha

K=7 dana

Fantic-M WG

plamenjača

2-2,5 kg/ha

K=28 dana

Dithane DG Neotec

luk kozjak – plamenjača

 

 

Polyram DF

luk vlasac-hrđa

1,2 kg/ha

K=14 dana

Nativo 75 WG

 

 

 

Signum DF

siva plijesan

1,5 kg/ha

K=21 dan

Ortiva Top

Alternaria, Puccinia

1,0 lit./ha (1x)

 

Galben C

plamenjača

5 kg/ha (2x)

 

Insekticidi

Laser

duhanov trips

0,12-0,2 lit./ha (4x) (najmanji razmak tretiranja 7-10 dana)

K=7 dana

Fastac 10 SC

zelena uš, sovice

0,15 lit./ha (2x)

 

Karate Zeon

duhanov trips

 0,16 lit./ha (2x)

 

Rogor 40 EC

duhanov trips

0,5-0,6 lit./ha (2x)

 

Vertimec 018 EC

poriluk – trips

 

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripremi za ispis