Obavijest vinogradarima 30.06.2015.

Potrebno je izvršiti redovitu zaštitu vinove loze prije zatvaranja grozdića.    U nasadima  gdje ima vidljivih simptoma plamenjače postoji opasnost od sekundarnih infekcija gljivicom uzročnika plamenjače vinove loze. Zaštita protiv gljivice uzročnika  pepelnice vinove loze također je preporuka ove zaštite, kao i suzbijanje grozdovih moljaca.

Preparati za suzbijanje plamenjače vinove loze ; Galben M, Ridomil gold MZ pepeite, Acrobat MZ, Revus, Pergado MZ,  , Melody duo WP 66,75, Electis WG.

Preparati za suzbijanje pepelnice vinove loze; Topas 100 EC, Stroby, Fond 12 E, Nativo WG, Luna experience SC, Crystal, Vivando, Quadris, Tilt, Colis, i drugi.

Fungicidi registrirani za sivu plijesan su ; Botril 300 SC, Cantus, Chorus 75 WG, Forum star, Pyrus 400 SC, Switch 62,5WG, Teldor SC 500, Luna privilege.

U ovoj zaštiti potrebno je provesti suzbijanje grožđanih moljaca koji čine štete bobicama- uzrokuje crvljivost i naseljavanje gljivice uzročnika sive plijesni. Za suzbijanje preporuka je koristiti insekticide; Affirm, Avaunt 15 SC, Runner 240 SC, Coragen 20 SC, Mimic ili  Laser.

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača !Voditi redovito obrazac evidencije o uporabi sredstava za zaštitu bilja i zbrinjavati ambalažu na način kako je propisano pravilnikom!                                                                     

   Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,
e-mail: Ana.Marija.Cajkulic@savjetodavna.hr

 

 

 

Pripremi za ispis