Obavijest voćarima! 29.06.2015.

Zaštitu nasada jabuke i kruške od fuzikladija ( Venturia inaequalis, Venturia pyrina) potrebno je provesti jednim od  preventivnih pripravaka : Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Mankozeb, Star 80, Pinozeb  M-45, Delan 700 WDG, Chromodin WP, Dodine  S-65.

Za zaštitu od pepelnice jabuke ( Podosphaera leucotricha) i fuzikladija mogu se koristiti: Zato plus WG, Zato WG 50, Stroby DF ili Bellis DF.

Budući da  jabučni savijač ( Cydia pomonella) leti sve do rujna, zaštitu od ovog štetnika potrebno je redovito provoditi svakih 10-12 dana. Može se koristiti npr. Calypso SC 480, Mospilan 20 SP, Pyrinex 250, Affirm, Coragen 20.

Podsjećamo voćare u integriranoj proizvodnji da se drže ograničenja u vezi maksimalnog broja tretiranja pojedinim pripravcima, kao i ostalih ograničenja navedenih u Tehnološkim smjernicama za integriranu poljoprivrednu proizvodnju.

Pripravke koristite isključivo sukladno uputstvima i propisanim ograničenjima dobivenim uz sredstvo i sukladno Fitosanitarnom informacijskom sustavu ( FIS). 

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Voditi evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja.

Praznu ambalažu od sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na zakonom propisani način- možete je predati u C.I.A.K. d.o.o. ( Gubaševo  47 c) svakog prvog ponedjeljka u mjesecu.

                                                                            Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: Sanja.Greguric@savjetodavna.hr

 

 

 

 

Pripremi za ispis