Obavijest vinogradarima 19.06.2015.

Od protekle preporučene zaštite proteklo je devet dana. Na praćenim lokalitetima je tijekom 16. i 17.06. prema lokalnim mjerenjima palo od 11,1 do 22,8 litara kiše po metru kvadratnom. Zbog izuzetno osjetljive fenofaze preporučamo ponoviti preventivnu zaštitu protiv pepelnice (Erysiphe necator) i plamenjače (Plasmopara viticola)  vinove loze.

Protiv pepelnice mogu se primijeniti pripravci na osnovi spiroksamina, tebukonazola i triadimenola (trgovačkog naziva Falcon EC 460), krezoksim metila i boskalida (trgovačkog naziva Collis SC), tebukonazola i trifloskistobina (trgovačkog naziva Nativo WG), metrafenona (trgovačog naziva Vivando) ili prokinazida (trgovačkog naziva Talendo).

Protiv plamenjače preporučamo primjenu kombiniranih sistemičnih pripravke na osnovi  metalaksila-M i folpeta (trgovačkog naziva Ridomil gold combi 45 WG), benalaksila i folpeta (trgovačkog naziva Galben F, Fantic F), dimetomorfa i mankozeba (trgovačkog naziva Acrobat MZ WG) ili dimetomorfa i folpeta (trgovačkog naziva Forum star).

 

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti ili primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.

Sredstava za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s rješenjem ili dozvolom poštujući upute, ograničenja, obavijesti i upozorenja navedenim na etiketi i uputstvu za uporabu. Korisnici SZB  su dužni voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine. Evidencija korištenja SZB može se voditi u elektroničkom ili pisanom obliku a treba sadržavati najmanje slijedeće podatke: trgovački naziv SZB, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količinu primijenjenog sredstva (doza, koncentracija), veličinu tretirane površine i kulturu. Ambalažu SZB potrebno je  zbrinuti na propisan način.

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.
E-mail: Karmen.Karlic@savjetodavna.hr