Obavijest proizvođačima koštičavog voća 18.06.2015.

Vlažno i sparno vrijeme u fazi dozrijevanja breska i nektarina pogoduje  razvoju pepelnice i truleži plodova. Voćarima preporučamo da redovito provode zaštitu uz obavezno poštivanje karence odabranog preparata.

Zaštitu ne provoditi na sortama koje se beru i nije moguće ispoštovati karencu (najkraće vremensko razdoblje koje mora proteći od primjene sredstva do berbe plodova)!

Za zaštitu od truleži plodova i pepelnice na breskvama se mogu koristiti pripravci Luna expirience, Indar 5 EW (karenca 3 dana) i Nativo 75 WG (karenca 7 dana), a pripravci Difcor, Signum DF, Switch, Chorus 50 WG (karenca 7 dana) i Teldor (karenca 3 dana) registrirani su samo za suzbijanje truleži plodova.

Pripravci Nativo 75 WG, Signum DF, Switch i Chorus 50 WG mogu se primijeniti i na nektarinama.

Za suzbijanje breskvinog savijača i breskvinog moljca, uzročnika „crvljivosti“ plodova, mogu se koristiti insekticidi Runner SC, Affirm (karenca 7 dana) i Coragen 20 SC (karenca 14 dana).

U nasadima šljiva za preventivnu zaštitu od hrđe šljive može se koristiti Futura 50 WP (karenca 21 dan).

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo, redovito vodite evidenciju o prskanju, a s otpadnom ambalažom sredstava za zaštitu bilja gospodarite u skladu sa zakonom!

mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
E-mail: Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis