Obavijest proizvođačima koštičavih voćaka 17.06.2015.

Obavještavaju se vlasnici nasada koštičavih voćaka da u narednom periodu zbog klimatoloških prilika provedu zaštitu protiv bolesti lišća i plodova.

Najčešće bolesti koje se javljaju na koštičavom voću u ovom periodu su šupljikavost lista (Stigmina carpophilla), pepelnica (Sphaerotheca), krastavost (Venturia), palež grančica i trulež plodova (Monilinia) i hrđa (Tranzcchelia) – najčešće na šljivi.

Obzirom na blizinu berbe kod ranijih sorta, važno je prilikom biranja sredstva za zaštitu odabrat one sa kraćom karencom (ovisno o vremenu dozrijevanja plodova).

Karenca je vrijeme koje mora proći od zadnjeg tretiranja sredstvima za zaštitu bilja do žetve ili berbe.

Protiv šupljikavosti lista na nektarini i breskvi koristiti površinske pripravke Captan 50 WP, Captan 50 i Kastor. Protiv pepelnice koristiti neki od slijedećih pripravaka: Chromosul 80, Kalinosul 80 WG, Sumpor SC 80 i dr. Protiv truleži ploda: Switch 62,5 WG, Teldor sc 500, Nativo 75 WG, Luna Experience SC.

Breskvinog savijača i moljca pratimo pomoću feromonskih mamaka. U narednom razdoblju bit će potrebno usmjereno suzbijanje ovih štetnika insekticidima kraće karence kao: Affirm WG ili Runner SC – karence 7 dana.

Suzbijanje druge generacije šljivinog savijača također pratimo te drugu generaciju očekujemo krajem lipnja, a usmjerenu zaštitu provodimo u narednim danima od ulovljenog kritičnog broja po mamku (5-10 leptira tjedno).

Od 1. 1. 2014. svi proizvođači dužni su pridržavati se načela integrirane zaštite, prema „Tehnološkim uputama za integriranu proizvodnju voća koja izdaje Ministarstvo poljoprivrede“. Sukladno tome potrebno je pratiti ograničenja navedena za pojedina sredstva.

Obavezno je prije pripreme i primjene sredstava za zaštitu bilja pročitati priložene upute i upozorenja za uporabu, te ih se pridržavati. Korisnici su dužni zbrinuti otpadnu ambalažu sredstva za zaštitu bilja na propisan način.

Martina Borić, dipl. ing. agr
Martina.Boric@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis