Obavijest voćarima 16.06.2015.

Proizvođačima jabuka i krušaka preporučujemo izvršiti zaštitu jednim od preventivnih ili kontaktnih fungicida protiv čađave krastavosti (Venturia inaequalis) Delan 700 WDG, Chromodin S-65, Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Mankozeb, Star 80 WP, Captan 80 WG, Captan 50, Folpan 80 WDG, Futura 50 WP, Polyram DF.

U voćnjacima sa napadom pepelnice (Podosphaera leucotricha) primijeniti pripravke na bazi strobilurina: Stroby WG ili Zato 50 WG.

U nasadima jabuka i krušaka izvršiti i zaštitu protiv jabučnog savijača (Cydia pomonella) upotrijebiti jedan od pripravaka: Runner 240 SC, Calypso SC 480, Rogor 40, Chromgor 40, Calinogor, Rely 40.

U nasadima krušaka protiv kruškine buhe (Psylla piri) koja se nalazi u fazi izlijeganja iz jaja. Primijeniti: Actara 25 WG uz dodatak mineralnog ulja.

Ako se ličinke nalaze u različitim razvojnim stadijima primijeniti: Vertimec 018 EC ili Kraft 18 EC uz dodatak mineralnog ulja.

U nasadima bresaka i nektarina potrebno je primijeniti i insekticid protiv breskvinog savijača (Cydia molesta) i breskvinog moljca (Anarsia lineatella): Runner 240 SC ili Affirm.

Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim, korisnici sredstava za zaštitu bilja trebaju voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima.

Đurđica Kšenek, dipl. ing. agr.
E-mail: Djurdjica.Ksenek@savjetodavna.hr