Obavijest proizvođačima rajčice 15.06.2015.

Zbog najavljenih povremenih pljuskova za prvi dio tjedna i mogućnosti ostvarivanja zaraze plamenjačom (Phytophtora infestans) i koncentričnom pjegavosti (Alternaria solani) na rajčici potrbno je provesti zaštitu primjenom jednog od fungicida. Ovisno o periodu do berbe odabrati fungicid odgovarajuće karence.

Od fungicida se mogu koristiti:

ELECTIS WG (zoksamid+mankozeb) – doza 1,5-1,8 kg/ha; K- 7 dana

EQUATION PRO (famoksadon+cimoksanil) – doza 0,4 kg/ha; K- 7 dana

RANMAN 400SC (ciazofamid)- doza 0,2 l/ha; K- 3 dana

RANMAN TOP (ciazofamid)  – doza 0,5 l/ha; K- 3 dana

MELODY DUO WP 66,75 (iprovalikarb+propineb)- doza 2,5 kg/ha; K- 10 rajčica u stakleniku kišenjem; 14 rajčica u polju; 21 rajčica u zaštičenom prostoru – hidroponija

PERGADO MZ (mandipropamid+mankozeb) – doza 2,5 kg/ha;  K- 14 dana

GALBEN M (benalaksil+mankozeb)- doza 2,5-3 kg/ha; K-14 dana

GALBEN C (benalaksil+ bakar) – doza 5-6 kg/ha; K- 14 dana

RIDOMIL GOLD MZ PEPITE (metalaksil+mankozeb) – doza 2,5 kg/ha; K- 14 dana u polju; 7 dana u zaštičenom prostoru

Voditi evidenciju  o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. U evidenciju  se upisuju najmanje slijedeći podaci: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primijenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura.

Praznu ambalažu sredstava za zaštitu bilja čuvati do organiziranog odvoza putem akcije Prateći list ili dostaviti u tvrtku CIAK, Andrije Hebranga 5, Vojnić.

Fungicide koristiti prema preporukama proizvođača.

dr. sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis