Obavijest maslinarima 12.06.2015.

Visoke temperature, niska relativna vlaga zraka i suhi vjetar nisu pogodovale oplodnji maslina. Na svim kontrolnim punktovima bilježimo let karpofagne generacije maslininog moljca (Prays oleae). Plodić masline je ovisno o sorti, ovisno o kondiciji nasada i ovisno o lokalitetu dosegao veličinu  od 2-4 mm. Plodić je najatraktivniji za odlaganje jaja leptira kod veličine 4-5 mm. Maslinarima preporučamo tretiranje protiv karpofagne generacije maslininog moljca (Prays oleae) obaviti tijekom slijedećeg tjedna. Posljedica napada karpofagne generacije maslininog moljca očituje se u opadanju plodova tijekom kolovoza i početka rujna kada završava razvoj gusjenice u plodu.

U maslinicima u kojima se utvrdi prisustvo maslininog svrdlaša (Caenorhinus cribripennis) tretiranje obaviti što prije. I DALJE NASTAVITI SA REDOVITIM PREGLEDIMA NASADA NA PRISUTNOST OVOG ŠTETNIKA VRLO PAŽLJIVIM VIZUALNIM PREGLEDIMA, OTRESANJEM GRANA NA BIJELU PODLOGU  I PROVJERAVANJEM IMA LI NA PLODIĆU UBODA zbog mogućeg naleta iz okolnih nasada u kojim se ne provode redovne mjere zaštite. Prema potrebi, OVISNO O INTENZITETU POJAVE ŠTETNIKA U POJEDINOM NASADU  tretiranje ponoviti. Popis pripravaka u obavijesti od 08.lipnja 2015. Primjenom raspoloživih agrotehničkih mjera (navodnjavanjem/zalijevanjem, folijarnom prihranom, uklanjanjem vodopija, primjenom biostimulatora) pospješiti razvoj ploda kako bi što prije prešao ovu izuzetno osjetljivu osjetljivu fazu do okoštavanja.

Za dodatnu zaštitu pčela insekticide primijeniti u doba dana kada pčele više ne lete a zatravljene maslinike prije aplikacije pokositi.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti ili primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.

Sredstava za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s rješenjem ili dozvolom poštujući upute, ograničenja, obavijesti i upozorenja navedenim na etiketi i uputstvu za uporabu. Korisnici SZB su dužni voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine. Evidencija korištenja SZB može se voditi u elektroničkom ili pisanom obliku a treba sadržavati najmanje slijedeće podatke: trgovački naziv SZB, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količinu primijenjenog sredstva (doza, koncentracija), veličinu tretirane površine i kulturu. Ambalažu SZB potrebno je zbrinuti na propisan način.

Karmen Karlić, dipl. ing. agr.
E-mail: Karmen.Karlic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis