Obavijest vinogradarima 10.06.2015.

Proteklo razdoblje obilježilo je vrlo toplo i sparno vrijeme s pojavom rose tijekom noći te uz pokoji lokalni pljusak. Takvi uvjeti pogoduju širenju biljnih bolesti u vinogradima.

U nedovoljno štićenim vinogradima od početka mjeseca mogu se pronaći simptomi plamenjače vinove loze u vidu uljnih pjega na licu lista i sporulacije na naličju.

Za zaštitu od plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) u fazi precvjetavanja i nakon cvatnje možete koristiti sistemične fungicide: Galben F, Fantic F, Ridomil Gold Combi 45 WG, Forum Star, Mikal Flash, Mikal Premium F, Curzate F, Melody Duo ili Acrobat MZ.

U vinogradim s vidljivim simptomima plamenjače prednost dajte pripravcima Forum Star, Melody Duo i Acrobat MZ.

Za zaštitu od pepelnice vinove loze (Uncinula necator) možete koristiti pripravke Crystal, Postalon 90 SC, Talendo EC, Luna Experience, Nativo 75 WG, Collis, Domark ME, Folicur EW 250, Foliar, Dynali, Stroby i sl.

Za zaštitu od sive plijesni (sive plijesni) nakon cvatnje preporučujemo primjenu specifičnih botriticida: Teldor SC 500, Chorus 75 WG, Cantus, Pyrus 400 SC ili Botril 300 SC.

Kako je u Križevcima 2010. potvrđena pojava fitoplazme Flavescens doree, a u 2011. je prvi puta potvrđena i zaraženost američkog cvrčaka, na tom je području potrebno provoditi usmjerene mjere suzbijanja američkog cvrčka, a vinogradare na to obvezuje i Naredba o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 7/13). Suzbijanje američkog cvrčka preporuča se i u ostalim vinogradima gdje su prošlih godina primijećeni simptomi fitoplazmoza.

Prvo suzbijanje američkog cvrčka provodi se nakon cvatnje vinove loze. Za tu namjenu su u Hrvatskoj registrirani insekticidi Actara 25 WG, Decis 2,5 EC, Dali, Sumialfa 5 FL, Nurelle D i Chromorel-D.

Zbog zaštite pčela važno je da se tretiranje obavlja tek po završetku cvatnje, u doba dana kad pčele ne lete te da u vinogradu prije primjene insekticida bude pokošen cvjetni podrast.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo, redovito vodite evidenciju o prskanju, a s otpadnom ambalažom sredstava za zaštitu bilja gospodarite u skladu sa zakonom!

mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
E-mail: Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis