Obavijest proizvođačima plodovitog povrća u plastenicima i otvorenim poljima 10.06.2015.

Prije 20 dana upućena je preporuka proizvođačima plodovitog povrća u plastenicima i otvorenim poljima (gredicama), a zbog posebnosti meteorološkog razdoblja istu ponavljamo i danas.

Nakon što smo u zadnjoj dekadi svibnja o.g. bilježili iznad očekivane količine oborina uz prosječnu mjesečnu vlažnost zraka veću od 88 %, od početka mjeseca lipnja vremenski se uvjeti značajno mijenjaju te prevladava suho, vrlo vruće i sparno razdoblje! Prosječna dnevna temperatura zraka u prvih 9 dana mjeseca lipnja o.g. iznosi +21,8°C, najviše su dnevne vrijednosti pritom u hladovini najčešće između +28° i +30°C, a pritom je vlažnost zraka u prosjeku 84,7 %!

U narednim danima očekujemo porast dnevnih temperatura na vrijednosti veće od +30°C!

Već sredinom ili krajem svibnja u kontinentalnim regijama započinje zrioba i berba plodovitog povrća, poglavito velikih (salatnih) krastavaca, pa u mjerama kemijske zaštite birati isključivo sredstva koja imaju karencu do 7 dana, a pritom izbjegavati primjenu fungicida koji nepovoljno utječu na cvatnju i zametanje plodova, (npr. metelaksil i sl.).

Vrlo vruće i sparno meteorološko razdoblje više pogoduje prekomjernom množenju štetnih organizama životinjskog podrijetla, naročito u zaštićenog proizvodnji plodovitog povrća. Među njima gotovo se svake godine javljaju lisne uši, štitasti moljci, tripsi, fitofagne grinje i štetne gusjenice. Stoga je potrebno redovito praćenje zdravstvenog stanja povrća i vješanje žutih te plavih ljepljivih ploča čiji donji rub mora biti pomican na vršnim dijelovima biljaka. Primjenu insekticida prilagoditi vrsti štetnog organizma i propisanoj karenci (vidi Tablicu 1.).

Tablica 1. Mogući izbor insekticida za zaštitu rajčice:

Pripravak

Djelotvornost na bolesti

Karenca u danima

Lisne uši

Štitasti moljci

Gusjenice

Grinje

Avaunt SC

+

3

Actara WG

+

+

3

Runner SC

+

1

Laser KS*

+

3

Affirm WG

+

3

Vertimec EC*

+

7

Kraft EC*

+

7

Teppeki WG

+

+

3

*pripravci djelotvorni na kalifornijskog tripsa (paprika, krastavac veliki)

Od uzročnika bolesti trenutno veća opasnost prijeti od vrsta koje su prilagođene povišenim temperaturama i sparini (npr. pepelnice, baršunasta plijesan, pjegavosti lista i dr.).

Tablica 2. Mogući izbor fungicida za zaštitu rajčice:

Pripravak

Djelotvornost na bolesti

Karenca u danima

Phytophthora

Alternaria

Botrytis

Fulvia

Equation PRO

+

+

7

Daconil 720 SC

+

+

-/+

-/+

7

Signum DF*

+

+

+/-

3

Quadris* ili Ortiva*

+

+

3

Revus SC

+

14

Ranman Top SC

+

4

Domark ME*

-/+

+

4

Teldor 500 SC

+

4

Melody Duo WP

+

14

Topsin SC

+

3

*pripravci učinkoviti i na pepelnicu rajčice (Leveillula)!

Pri suzbijanju bolesti velikih ili salatnih krastavaca, naročito plamenjače (Pseudoperonospora) i pepelnice (Erysiphe), prednost dajemo višekratnoj preventivnoj primjeni fungicida Quadris ili Ortiva SC (0,1 %) (K = 3 dana). Na otvorenom malim krastavcima (kornišonima) u narednih mjesec dana više prijeti razvoj plamenjače (Pseudoperonospora), pa je u zaštiti moguće koristiti npr. Aliette Flash WG (Avi WG) (0,3 %) (K = 4 dana) ili  Revus SC (0,06 %) (K = 7 dana) ili Ranman Top (0,05 %) (K = 3 dana) ili Previcur Energy SL (0,2 %) (K = 3 dana) i sl.

U usjevima paprike moguće je primijeniti fungicide Signum DF (pepelnica, plijesan, pjegavosti) (0,1-0,15 %) (K = 7 dana), Previcur Energy SL (0,25 %) (plamenjača ili gangrena korijenova vrata) (K = slatka paprika 3 dana) i/ili Stroby DF (0,02 %) (pepelnica, pjegavosti) (K = 3 dana) i sl.

Papriku u plastenicima redovito pregledavati na populaciju kalifornijskog tripsa! Kad se pojavi njihova populacija u cvjetovima moguće je za njihovo suzbijanje koristiti pripravke Laser KS (0,06 %) ili Vertimec EC (0,1 %) ili Kraft EC (0,1 %), uz propisanu karencu 7 dana.

Također, plodovito je povrće u plastenicima osjetljivo na vršnu trulež zbog nedostatka kalcija i neravnomjerne opskrbe vlagom, a posebice rajčicu i papriku preporučujemo redovito folijarno prihranjivati kalcijevim (Ca) vodo-topivim hranjivima. Ista mjera dovoljno učinkovit učinak ima samo ako se tretiraju mladi i tek zametnuti plodovi.

Zadnjih godina u regiji se sve češće pri zaštićenom uzgoju rajčice i paprike pojavljuju i druge kategorije biljnih bolesti, naročito virusnog i bakterijskog podrijetla. Biljne uzorke je na determinaciju uzroka neželjenih promjena moguće dostaviti u prostorije Savjetodavne službe u Čakovcu.

mr. sc. Milorad Šubić
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis