Obavijest proizvođačima krumpira 05.06.2015.

Započeo je izlazak ličinki krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) iz jaja i ishrana na biljkama krumpira.

Ličinke treba suzbijati ako do cvatnje na svakom šestom busu ima prosječno više od 10-15 ličinki.

Za zaštitu od ličinki mogu se koristiti insekticidi:

Actara 25 WG (tiametoksam) – 80 g/ha uz utrošak vode od 500-800 l/ha. K-14 dana. Dozvoljena tri tretiranja u vegetaciji.

Calypso SC 480 (tiakloprid) – 0,1 l/ha ili u razdvojenoj aplikaciji 0,05 l/ha+0,05 l/ha. Preporučena količina vode je 500-800 l/ha. K-14 dana

Biscaya (tiakloprid) 0,3 l/ha. K-14 dana.

Proteus 110 OD (tiakloprid) – 0,5-0,7 l/ha, K-14 dana.

Mospilan 20 SP (acetamiprid) – 0,08-0,12 kg/ha. K- 7 dana.

Alverde (metaflumizon) – 200-250 ml/ha. K-14 dana.

Laser (spinosad) – derivat mikroorganizma – 0,1-0,15 l/ha, K-7 dana.

Boxer 200 SL, Rapid, Kohinor 200 SL, Congo (imidakloprid) 0,25-0,5 l/ha; K- 42 dana. Ako su tretirani gomolji krumpira ili brazda pripravkom Gaucho FS 600 ROT (imidakloprid) nije dozvoljena folijarna primjena navedenim insekticidima na osnovi imidakloprida.

Za rane razvojne stadije ličinki upotrijebiti regulator razvoja kukaca Match 050 EC (lufenuron) – 0,3 l/ha. K-7 dana.

ili biološki insekticid Novodor (Bacillus thuringiensis) – 3-5 l/ha; K- 3 dana. Dozvoljen u ekološkoj proizvodnji.

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik proizvođača u integriranu proizvodnju trebaju se pridržavati Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju ratarskih kultura. Primijeniti sredstva za zaštitu krumpira od krumpirove zlatice koja su dozvoljena za upotrebu u integriranoj proizvodnji na temelju podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS sustav), tražilica na stranicama Ministarstva poljoprivrede. 

Voditi evidenciju o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. U evidenciju se upisuju najmanje slijedeći podaci: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primijenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura.

Praznu ambalažu sredstava za zaštitu bilja čuvati do organiziranog odvoza putem akcije Prateći list ili dostaviti u tvrtku CIAK, Andrije Hebranga 5, Vojnić.

Insekticide koristiti prema preporukama proizvođača.

dr. sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis